Građevinski materijali i konstrukcije

Pravila polaganja ispita

Ispit iz premeta konstrukcije, materijali i građenje se polaže pismeno.

Gradivo iz ovog predmeta je podeljeno u tri celine:

  • I deo - Svojstva materijala
  • II deo - Materijali
  • III deo- Konstrukcije i građenje

Ispit u zvaničnim ispitnim rokovima mogu polagati studenti koji su ispunili predispitne obaveze (imaju u indeksu potpis od  predmetnog asistenta).  

Prvi ispitni termin u junskom ispitnim roku je za novu generaciju studenata rezervisan za polaganje dela Konstrukcije i građenje. Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe (zbog dobijanja termina i rezervisanja sala). Uslov za polaganje u ovom terminu nisu položeni delovi I i II!    

Nakon prvog ispitnog termina junskog ispitnog roka, objavljuju se rezultati sa predlogom konačne ocene za studente koji su ispunili sve predispitne obaveze i položili sva tri dela. 

Ukoliko student nije zadovoljan predloženom ocenom, potrebno je da se u roku od 48 sati javi predmetnom nastaviku radi dogovora o poništavanju nekog od delova ispita.  

U drugom ispitnom terminu, u junskom ispitnom roku, polažu se preostali delovi ispita. U ovom roku studentima je dozvoljeno parcijalno polaganje ispita (student sam bira koje delove i koliko delova će polagati). Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe. Student je obavezan da  najkasnije dva dana pre polaganja ispita prijavi kod asistanata koje delove ispita će polagati. U ovom roku se rade i „popravni“ zadaci iz građevinske fizike. 

U ostalim zvaničnim ispitnim rokovima polažu se preostali delovi ispita zajedno! (Da bi se položio ispit, svi preostali delovi ispita moraju biti pozitivno ocenjeni!)  Predmetni nastavnik zadržava pravo da povremeno omoguće studentima parcijalno polaganje ispita i u narednim rokovima, o čemu blagovremeno obaveštavaju studente prilikom objavljivanja rezultata ispita u prethodnom terminu. 

Ukoliko je student nezadovoljan zaključenom ocenom, može, prema pravilima fakulteta, zvanično poništiti ispit preko studnetske službe. U tom slučaju, poništavaju se svi položeni delovi ispita. 

Položeni delovi ispita važe dve školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, položeni delovi ispita se poništavaju.

Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku sa ispitnim zadacima.

Sveska sa ispitnim zadacima  se ne može iznositi iz sale. 

Student koji ne vrati svesku sa ispitnim zadacima, biće kažnjen zabranom polaganja ispita u tri zvanična ispitna roka i prijavom Dekanu FTN . 

Ispitni zadaci se mogu pogledati kod premetnog nastavnika, nakon objavljivanja rezultata, u terminima konsultacija.

 

Materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati ispita i kolokvijuma možete videti OVDE.

Rezultati ispita održanog 31.8.2021.

I Oblast
Nevena Vučković 60
 
II Oblast
Sven Horvat 51
Jovana Stepanović 72
 
III Oblast
Sonja Vujičić 79 (konačna 8)
Milana Matić 61 (konačna 8)
Ognjen Mrđa 51
 
Ostali nisu imali ni blizu 51 boda, koliko je potrebno za prolaz.
 
Prijava delova za polaganje na ispitu 9.9.2021. https://forms.gle/w9u8yc26h4xyhFBS8

Prijava delova ispita za polaganje

Na sledećem linku morate odabrati koje delove ispita polažete u ovom terminu (31.8.2021.)

https://forms.gle/uwD9Dv6RXEzruX797

Ukoliko ne prijavite šta polažete, smatraće se da polažete sve što vam je ostalo i tako će se ocenjivati (kao celina) 

Prijava delova za polaganje ispita u JUNSKOM ROKU

Generacija 2020/2021 u junskom roku polaže III deo.

 

Ostale generacije treba da prijave koji deo polažu u ovom roku preko linka:

https://forms.gle/bNfchRtXyj645MnG9

Za studenti koji ne označe koji deo polažu, smatraće se da polažu sve što nisu položili, i ocenjivaće se kao celina.

II kolokvijum

TERMIN ODRŽAVANJA II KOLOKVIJUMA

II KOLOKVIJUM će se održati u petak  28.05.2020 u 17h.

Studenti koji žele da polažu II kolokvijum, moraju se prijaviti za polaganje do srede, 24.06. do 14:00.

Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum.

Rezultati ispita 6.10.2019.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.