Građevinski materijali i konstrukcije

Pravila polaganja ispita

Ispit iz premeta konstrukcije, materijali i građenje se polaže pismeno.

Gradivo iz ovog predmeta je podeljeno u tri celine:

  • I deo - Svojstva materijala
  • II deo - Materijali
  • III deo- Konstrukcije i građenje

Ispit u zvaničnim ispitnim rokovima mogu polagati studenti koji su ispunili predispitne obaveze (imaju u indeksu potpis od  predmetnog asistenta).  

Prvi ispitni termin u junskom ispitnim roku je za novu generaciju studenata rezervisan za polaganje dela Konstrukcije i građenje. Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe (zbog dobijanja termina i rezervisanja sala). Uslov za polaganje u ovom terminu nisu položeni delovi I i II!    

Nakon prvog ispitnog termina junskog ispitnog roka, objavljuju se rezultati sa predlogom konačne ocene za studente koji su ispunili sve predispitne obaveze i položili sva tri dela. 

Ukoliko student nije zadovoljan predloženom ocenom, potrebno je da se u roku od 48 sati javi predmetnom nastaviku radi dogovora o poništavanju nekog od delova ispita.  

U drugom ispitnom terminu, u junskom ispitnom roku, polažu se preostali delovi ispita. U ovom roku studentima je dozvoljeno parcijalno polaganje ispita (student sam bira koje delove i koliko delova će polagati). Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe. Student je obavezan da  najkasnije dva dana pre polaganja ispita prijavi kod asistanata koje delove ispita će polagati. U ovom roku se rade i „popravni“ zadaci iz građevinske fizike. 

U ostalim zvaničnim ispitnim rokovima polažu se preostali delovi ispita zajedno! (Da bi se položio ispit, svi preostali delovi ispita moraju biti pozitivno ocenjeni!)  Predmetni nastavnik zadržava pravo da povremeno omoguće studentima parcijalno polaganje ispita i u narednim rokovima, o čemu blagovremeno obaveštavaju studente prilikom objavljivanja rezultata ispita u prethodnom terminu. 

Ukoliko je student nezadovoljan zaključenom ocenom, može, prema pravilima fakulteta, zvanično poništiti ispit preko studnetske službe. U tom slučaju, poništavaju se svi položeni delovi ispita. 

Položeni delovi ispita važe dve školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, položeni delovi ispita se poništavaju.

Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku sa ispitnim zadacima.

Sveska sa ispitnim zadacima  se ne može iznositi iz sale. 

Student koji ne vrati svesku sa ispitnim zadacima, biće kažnjen zabranom polaganja ispita u tri zvanična ispitna roka i prijavom Dekanu FTN . 

Ispitni zadaci se mogu pogledati kod premetnog nastavnika, nakon objavljivanja rezultata, u terminima konsultacija.

 

Materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati ispita i kolokvijuma možete videti OVDE.

Potpis za overu semestra

Spisak studenata koji mogu da dobiju potpis se nalazi u Download zona/Rezultati ispita.

Potpis za overu semestra i grafičke radove možete dobiti u ponedeljak u periodu 800-830 u terminu predavanja. Za dobijanje potpisa je potrebno popuniti indeks.

Studenti kojima u kolioni potpis stoji "Pop.graf." moraju ponovo da urade grafičlki i da ga predaju najkasnije u sredu do 14h. Popravljen grafički će se usmeno braniti.

Odlaganje predavanja

Predavanje iz predmeta neće biti održano u petak, 31.5.2019 zbog odsustva predmetnog nastavnika.

Odlaganje predavanja

U petkak, 3. maja, neće biti održana predavanja.

I Kolokvijum

I KOLOKVIJUM će se održati u četvrtak  (04.04.2019) u 20:00.

 Svi studenti treba da budu u holu ISPRED oglasne table za građevinarstvo 10 minuta pre početka kolokvijuma.

Studenti koji žele da polažu I kolokvijum, moraju se upisati na SPISAK istaknut na oglasnoj tabli, pored kabineta LG301, do utorks, 02.04. do 15:00. Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum. Molimo studente koji se prijave, a odustanu od polaganja kolokvijuma da se obavezno odjave do predviđenog termina!

 

 OBLASTI KOJE OBUHVATA I KOLOKVIJUM

 Predavanja I - VI za generaciju 2018-19 (materijali se nalaze na sajtu Departmana za građevinarstvo i geodeziju)

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE STARIJIH GENERACIJA

Studenti starijih generacija, ukoliko su se prijavili za polaganje preko kolokvijuma, treba da se upišu na SPISAK istaknut na oglasnoj tabli, pored kabineta LG301, do ponedeljka, 02.04. do 15:00. Kasnije prijave se neće uzeti u obzir.

Rezultati ispita održanog 14.10.2018.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.