Građevinski materijali i konstrukcije

Pravila polaganja ispita

Ispit iz premeta konstrukcije, materijali i građenje se polaže pismeno.

Gradivo iz ovog predmeta je podeljeno u tri celine:

 • I deo - Svojstva materijala
 • II deo - Materijali
 • III deo- Konstrukcije i građenje

Ispit u zvaničnim ispitnim rokovima mogu polagati studenti koji su ispunili predispitne obaveze (imaju u indeksu potpis od  predmetnog asistenta).  

Prvi ispitni termin u junskom ispitnim roku je za novu generaciju studenata rezervisan za polaganje dela Konstrukcije i građenje. Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe (zbog dobijanja termina i rezervisanja sala). Uslov za polaganje u ovom terminu nisu položeni delovi I i II!    

Nakon prvog ispitnog termina junskog ispitnog roka, objavljuju se rezultati sa predlogom konačne ocene za studente koji su ispunili sve predispitne obaveze i položili sva tri dela. 

Ukoliko student nije zadovoljan predloženom ocenom, potrebno je da se u roku od 48 sati javi predmetnom nastaviku radi dogovora o poništavanju nekog od delova ispita.  

U drugom ispitnom terminu, u junskom ispitnom roku, polažu se preostali delovi ispita. U ovom roku studentima je dozvoljeno parcijalno polaganje ispita (student sam bira koje delove i koliko delova će polagati). Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe. Student je obavezan da  najkasnije dva dana pre polaganja ispita prijavi kod asistanata koje delove ispita će polagati. U ovom roku se rade i „popravni“ zadaci iz građevinske fizike. 

U ostalim zvaničnim ispitnim rokovima polažu se preostali delovi ispita zajedno! (Da bi se položio ispit, svi preostali delovi ispita moraju biti pozitivno ocenjeni!)  Predmetni nastavnik zadržava pravo da povremeno omoguće studentima parcijalno polaganje ispita i u narednim rokovima, o čemu blagovremeno obaveštavaju studente prilikom objavljivanja rezultata ispita u prethodnom terminu. 

Ukoliko je student nezadovoljan zaključenom ocenom, može, prema pravilima fakulteta, zvanično poništiti ispit preko studnetske službe. U tom slučaju, poništavaju se svi položeni delovi ispita. 

Položeni delovi ispita važe dve školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, položeni delovi ispita se poništavaju.

Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku sa ispitnim zadacima.

Sveska sa ispitnim zadacima  se ne može iznositi iz sale. 

Student koji ne vrati svesku sa ispitnim zadacima, biće kažnjen zabranom polaganja ispita u tri zvanična ispitna roka i prijavom Dekanu FTN . 

Ispitni zadaci se mogu pogledati kod premetnog nastavnika, nakon objavljivanja rezultata, u terminima konsultacija.

 

Materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati ispita i kolokvijuma možete videti OVDE.

Prijava delova ispita za polaganje

Link za prijavu delova za polaganje je:

https://forms.gle/UmGei6GsiJyUjr2M7

Studenti koji ne prijave šta polažu preko ovog linka, dobiće da rade sve što nije položeno i ocenjivaće se kao celina.

Prijava delova ispita za polaganje 14.7.2022.

Delove koje planirate da polažate morate prijaviti preko formulara https://forms.gle/7XSMgBFJcBsnRAfaA

Student koji ne prijavi koji deo polaže, na ispitu dobija sve što nije položio i to se ocenjuje kao celina (nema parcijalnog ocenjivanja).

Student koji ne prijavi ispit preko studentske službe, neće moći da prisustvuje ispitu.

Retzultati kolokvijuma

I deo

ZU 3/2021 Polanec Luka 73,0
ZU 6/2021 Matović Milica 64,0
ZU 7/2021 Radovanović Antonije 51,0
ZU 9/2021 Popović Dositej 56,0
ZU 16/2021 Marjanović Milenko 51,0
ZU 26/2021 Penjin Zoran 51,0

 

II deo

ZU 4/2021 Vrcelj Nenad 56,0
ZU 9/2021 Popović Dositej 60,0
ZU 12/2021 Gvozdenović Nikola 61,0
ZU 16/2021 Marjanović Milenko 51,0
ZU 17/2021 Panić Nikola 51,0
ZU 20/2021 Marić Vukašin 51,0
ZU 23/2021 Zubić Strahinja 52,0
ZU 26/2021 Penjin Zoran 84,0

Prijava delova ispita za polaganje

Link za prijavu delova za polaganje ispita koji će biti održan 24.6.2022. je:

https://forms.gle/wiHcbNZ8T16EJeqFA

Izlazak na ispit će biti dozvoljen samo studentima koji prijave ispit preko studentske službe.

Za studente koji ne prijave koji deo polažu, smatraće se da polažu sve što nije položeno i ocenjivaće se kao celina.

Rezultati ispita održanog 9.9.2021.

I DEO

 • 9/2020 - Ognjen Mrđa - 63 (konačna ocena 7)

II DEO

 • 16/2020 - Miona Koperec - 85
 • 20/2020 - Nataša Maksimović - 83
 • 18/2020 - Milica Vučić - 90
 • 1/2020 - Aleksandra Radošević - 97 (konačna ocena 8)
 • 7/2020 - Vučković Nevena - 95 (konačna ocena 8)

III DEO

 • 23/2020 - Sven Horvat - 55  (konačna ocena 6)
 • 14/2020 - Aleksa Nadlački - 72
 • 8/2020 - Katarina Tanasić - 67
 • 12/2020 - Veljko Petrović - 52
 • 21/2020 - Strahinja Mitić - 64

Ostali studeti, koji su uzašli na ispit, nisu imali dovoljno za prolaz.