Prijava delova za polaganje ispita u JUNSKOM ROKU

Generacija 2020/2021 u junskom roku polaže III deo.

 

Ostale generacije treba da prijave koji deo polažu u ovom roku preko linka:

https://forms.gle/bNfchRtXyj645MnG9

Za studenti koji ne označe koji deo polažu, smatraće se da polažu sve što nisu položili, i ocenjivaće se kao celina.