Prijava delova ispita za polaganje

Na sledećem linku morate odabrati koje delove ispita polažete u ovom terminu (31.8.2021.)

https://forms.gle/uwD9Dv6RXEzruX797

Ukoliko ne prijavite šta polažete, smatraće se da polažete sve što vam je ostalo i tako će se ocenjivati (kao celina)