Prijava delova ispita za polaganje

Link za prijavu delova za polaganje je:

https://forms.gle/UmGei6GsiJyUjr2M7

Studenti koji ne prijave šta polažu preko ovog linka, dobiće da rade sve što nije položeno i ocenjivaće se kao celina.