Rezultati ispita održanog 6.9..2022.

Rezultate ispita možete preuzetiu Download zoni.

Studenti koji ne prijave ispit preko studentske službe, neće moći da prisustvuju ispitu. 

Studenti koji ne prijave delove ispita preko linka, polažu sve što nisu položili i ispit se ocenjuje ka celina (ne parcijalno).

Delove ispita za polaganje u narednom terminu morate prijaviti preko linka: https://forms.gle/5KNw3ButsttcuKBC9