Materijali u građevinarstvu 1

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 4.2.2023. godine

Rezultati pismenog dela ispita održanog 4.2.2023. godine, nalaze se u Download zoni.

Obaveštenje

Studenti koji u četvrtak 26.1.2023. godine izlaze na usmeni deo ispita, potrebno je da budu nekoliko minuta pre 9 u prizemlju zgrade departmana.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 21.1.2023. godine

Rezultati pismenog dela ispita održanog 21.1.2023. godine nalaze se u Download zoni. Obavezno pročitati obaveštenje nakon tabele.

Rezultati Kolokvijuma 2

Rezultati Kolokvijuma 2 održanog 16.1.2023. godine nalaze se u Download zoni.

Obaveštenje

U download zoni je postavljen spisak studenata koji nisu ispunili predispitne obaveze iz predmeta Materijali u građevinarstvu 1 za školsku 2022/2023 godinu. Ukoliko postoji potreba za konsultacijama, studenti mogu doći u ponedeljak 23. januara 2023. godine u 11 časova, kabinet 33.