Materijali u građevinarstvu 1

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Termin Kolokvijuma 1

Kolokvijum 1 iz predmeta Materijali u građevinarstvu 1 biće održan 20. decembra 2021. godine u popodnevnim satima. Tačno vreme biće naknadno objavljeno.

Svi studenti koji žele da izađu na Kolokvijum treba da se prijave putem linka Prijava za Kolokvijum 1 (rok za prijavu je petak 17. decembar do 12 časova).

Rezultati pismenog dela ispita održanog 13.11.2021. godine

Rezultati pismenog dela ispita održanog 13.11.2021. godine u Download zoni.

Termin TEST-a

TEST koji obuhvata prva dva materijala sa predavanja i koji spada u predispitne obaveze će se održati u subotu 20.11.2021. godine  prema sledećem rasporedu:

  • Studenti sa brojem indeksa od 1/2021 do 110/2021 u 8:45 u Amfiteatrima A1 i A2 na FTN
  • Studenti sa brojem indeksa od 111/2021 nadalje, kao i studenti koji ne pripadaju generaciji 2021/2022 u 9:45 u Amfiteatrima A1 i A2 na FTN

Svi studenti treba da dođu 15 minuta pre svog termina i da sačekaju ispred Amfiteatara.

Rezultati laboratorijskog testa 1 održanog 29.10.2021.godine

Rezultati laboratorijskog testa 1 održanog 29.10.2021. godine nalaze se u Download zoni.

Termin i mesto održavanja testa iz laboratorijske vežbe 1

Termin održavanja testa iz laboratorijkse vežbe je u petak 29.10.2021. godine u prostorijama koje se nalaze na fakultetu (učionice 203 i 204). Tačan raspored studenata po terminima dat je u Download zoni/Materijali u građevinarstvu 1/OBAVEŠTENJA. Studenti koji polažu test a nisu u generaciji 2021/2022 potrebno je da dođu u 11:25 ispred spomenutih učionica.