Materijali u građevinarstvu 1

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 4.9.2018.

Rezultate pismenog dela ispita održanog 4.9.2018. kao i termin usmenog dela možete pogledati u Download zoni.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 27.8.2018.

Rezultati pismenog dela ispita i termin usmenog dela se mogu pogledati u Download zoni.

Rezultati usmenog dela ispita održanog 26.06.2018.ispita

Rezulati pismenog dela ispita održanog 26.6.2018. godine se mogu pogledati u Download zoni.

ISPRAVKA rezultata usmenog dela ispita održanog 19.06.2018.god.

U download zoni su postavljeni ispravljeni rezultati usmenog dela ispita održanog 19.6.2018. godine.

Rezultati usmenog dela ispita održanog 19.06.2018.god.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 19.6.2018. godine se mogu pogledati u Download zoni.