Materijali u građevinarstvu 1

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Termin za naknadno polaganje TEST-a i laboratorijskog testa 2

Ponovljeno polaganje laboratorijskog testa 2 za studente koji nisu to položili biće u petak 12.1.2018. (tačno vreme i mesto biće objavljeno do četvrtka 11.1.2018. godine).

Ponovljeno polaganje TEST-a za studente koji nisu to položili biće u ponedeljak 15.1.2018. (tačno vreme i mesto biće objavljeno do četvrtka 11.1.2018. godine).

Rezultati testa iz laboratorijske vežbe 2

Rezultati testa iz laboratorijske vežbe 2 se mogu pogledati u Download zoni.

Rezultati TESTA održanog 15.12.2017.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Test iz LABORATORIJSKE VEŽBE 2

Test iz Laboratorijske vežbe 2 (sa vežbi održanih na Mašinskom institutu) biće održan na vežbama u redovnom terminu (20.12.2017. ili 27.12.2017.), zavisno od grupe. Materijal koji se nosi na vežbe na Mašinski institut je dovoljan za test (nalazi se na sajtu).

Rezultati laboratorijskog testa 1

Rezultati laboratorijskog testa 1 (drugi termin) se nalaze u Download zoni.