Materijali u građevinarstvu 1

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Tačan termin održavanja usmenog dela ispita iz Materijala u građevinarstvu 1

Usmeni ispit iz Materijala u građevinarstvu 1 biće održan u utorak 11.07.2017. u 15:15. Studenti treba da sačekaju 15 minuta pre termina ispred oglasnih tabli u glavnoj zgradi FTN-a.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 04.07.2017.

Rezultati pismenog dela ispita se nalaze u DOWNLOAD zoni.

Pismeni deo ispita su položili studenti koji su osvojili 11,0 i više bodova. Položen pismeni deo ispita važi dva roka.

Radovi se mogu pogledati kod asistenta u petak 07.07.2017. u 14h, kabinet LG 311.

Ispit je položen uslovno ukoliko je broj osvojenih bodova 10,0-11,0 i važi samo u datom roku. Usmeni deo ispita će se polagati u utorak, 10.07.2017, a tačno vreme će biti naknadno istaknuto.  U ovom terminu studenti koji su položili pismeni deo ispita mogu da polažu ono što im nedostaje (jedan ili oba kolokvijuma). Istovremeno i studenti koji nisu položili pismeni deo ispita mogu da polažu jedan od kolokvijuma. Svi studenti koji žele da polažu kolokvijum/e treba da se upišu na spisak koji će biti istaknut na oglasnoj tabli (LG, treći sprat). Studenti koji ne budu na spisku, neće moći da polažu kolokvijum.

 

Novi Sad, 05.07.2017.                                                                                     Sa predmeta

Rezultati kolokvijuma održanih 26.06.2017.

Rezultati kolokvijuma održanih 26.06.2017. nalaze se u Download zoni/Rezultati ispita

Vreme održavanja usmenog dela ispita iz Materijala u građevinarstvu 1

Vreme održavanja usmenog dela ispita iz predmeta Materijali u građevinarstvu je ponedeljak 26.6.2017. godine u 12:30h. Studenti treba da budu petnaest minuta pre zakazanog termina kod oglasnih tabli u zgradi Fakulteta tehničkih nauka. 

Ostale informacije su date u prethodnom obaveštenju.

Termin polaganja usmenog dela ispita iz Materijala u građevinarstvu 1

Usmeni deo ispita će se polagati u ponedeljak, 26.06.2017.  Tačno vreme biće naknadno istaknuto.

U ovom terminu studenti koji su položili pismeni deo ispita mogu da polažu ono što im nedostaje (jedan ili oba kolokvijuma). Istovremeno i studenti koji nisu položili pismeni deo ispita mogu da polažu jedan od kolokvijuma.

Svi studenti koji žele da polažu kolokvijum/e treba da se upišu na spisak koji je istaknut na oglasnoj tabli (LG, treći sprat).

Studenti koji ne budu na spisku, neće moći da polažu kolokvijum. Takođe, oni koji se prijave i ne izađu, biće kažnjeni.