Materijali u građevinarstvu 1

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Termin TEST-a

TEST koji obuhvata prva dva materijala sa predavanja i koji spada u predispitne obaveze će se održati u subotu 20.11.2021. godine  prema sledećem rasporedu:

  • Studenti sa brojem indeksa od 1/2021 do 110/2021 u 8:45 u Amfiteatrima A1 i A2 na FTN
  • Studenti sa brojem indeksa od 111/2021 nadalje, kao i studenti koji ne pripadaju generaciji 2021/2022 u 9:45 u Amfiteatrima A1 i A2 na FTN

Svi studenti treba da dođu 15 minuta pre svog termina i da sačekaju ispred Amfiteatara.

Rezultati laboratorijskog testa 1 održanog 29.10.2021.godine

Rezultati laboratorijskog testa 1 održanog 29.10.2021. godine nalaze se u Download zoni.

Termin i mesto održavanja testa iz laboratorijske vežbe 1

Termin održavanja testa iz laboratorijkse vežbe je u petak 29.10.2021. godine u prostorijama koje se nalaze na fakultetu (učionice 203 i 204). Tačan raspored studenata po terminima dat je u Download zoni/Materijali u građevinarstvu 1/OBAVEŠTENJA. Studenti koji polažu test a nisu u generaciji 2021/2022 potrebno je da dođu u 11:25 ispred spomenutih učionica. 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 12.10.2021. godine

Rezultati pismenog dela ispita održanog 12.10.2021. godine i termin usmenog nalaze se u Download zoni.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 05.10.2021. i termin usmenog dela ispita

Rezultati pismenog dela ispita održanog 05.10.2021.godine i termin usmenog nalazi se u Download zoni.