Materijali u građevinarstvu 1

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati POPRAVNOG TESTA 26.12.2016.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Rezultati I kolokvijuma održanog 26.12.2016.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

TEST

Popravni TEST koji je najavljen biće održan u PONEDELJAK 16.01.2017. godine u 20 časova. Studenti treba da budu 20 minuta pre početka ispred oglasnih tabli u glavnoj zgradi FTN-a.

 

Svi koji žele da polažu test treba OBAVEZNO da se prijave na spisak koji je okačen na 3. spratu kod kabineta 301 zgrade Departmana za građevinarstvo i geodeziju do ponedeljka 16.01.2017 do 10 časova.

 

Sa predmeta

 

Rezultati predispitnih obaveza

Predmet:Materijali u građevinarstvu 1

 

O B A V E Š T E NJ E

- USLOVI za dobijanje POTPISA i TERMINI za popravno polaganje LABORATORIJSKIH VEŽBI I TESTA

Svi studenti koji su ispunili uslove u pogledu predispitnih obaveza i na taj način ostvarili pravo na potpis, mogu da ga dobiju u sredu 18.01.2017. u terminu vežbi od 15:45 i 17:30 (nova zgrada, učionica LG05). Spisak svih studenata sa pregledom ostvarenih bodova se može naći na sajtu kao i na oglasnoj tabli (prvi sprat, nova zgrada).

Studenti koji nisu osvojili dovoljan broj bodova na proverama laoboratorijskih vežbi 1 i 2 KAO I NA TESTU, imaju priliku da ponovo polažu TEST u ponedeljak (16.01.2017.) ili utorak (17.01.2017.) - tačan termin biće naknadno objavljen a laboratorijske vežbe u sredu 18.01.2017. u terminu vežbi (nova zgrada, učionica LG05).

Studenti označeni * na spisku treba da odbrane grafički rad. Termin za odbranu grafičkog rada je sreda, 18.01.2017. u 9:45 učionica LG05. Ostali studenti mogu preuzeti grafičke radove u terminu konsultacija kod asistentkinje Vesne Bulatović.

 

 

Novi Sad, 10.01.2017.                                                                                                                                                                                                                          M. Radeka

Rezultati testa iz laboratorijske vežbe 2

Rezultati se mogu pogledati u Download zoni.