Materijali u građevinarstvu 1

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 30.08.2021.godine

Rezultati pismenog dela ispita i termin usmenog dela nalaze se u Download zoni.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 02.07.2021.godine

Rezultati pismenog dela ispita odražnog 02.07.2021. godine kao i termin usmenog nalaze se u Download zoni.

Termin usmenog dela ispita i upisa ocena-junski termin

Termin usmenog dela ispita je u ponedeljak 21. juna u 9:15 časova, studenti treba da dođu u prizemlje zgrade departmana za građevinarstvo i geodeziju. Upis ocena u indeks je takođe u ponedeljak 21.juna u 9 časova u kabinetu 311.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 15.06.2021.godine i termin usmenog dela ispita

Rezultati pismenog dela ispita održanog 15.06.2021. godine i termin usmenog nalaze se u Download zoni.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 18.05.2021. godine

Rezultati pismenog dela ispita nalaze se u Download zoni.

Usmeni deo ispita će se održati u petak 21.05.2021. godine u 10 časova. Potrebno je doći nekoliko minuta pre zakazanog termina u prizemlje zgrade Departmana za građevinarstvo i geodeziju.

Svi student koji žele da se prijave za usmeni deo ispita treba da se prijave preko linka https://forms.gle/dDoZ3QvrYf15Y7xS6  do četvrtka 20.05.2021, godine u 11 časova.