Materijali u građevinarstvu 1

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 19.9.2022. godine

Rezultati pismenog dela ispita i termin usmenog nalaze se u Download zoni. 

Obaveštenje o isteku predispitnih obaveza

Studentima generacije 2020/2021 i starijim, 1. oktobra 2022. godine ističu predispitne obaveze i ukoliko do tada ne polože ispit moraju ih ponovo polagati sa narednim generacijama.

Studentima generacije 2021/2022 i starijim kojisu su predispitne obaveze polagali u 2021/2022 godini predispitne obaveze važe do 1. oktobra 2023.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 12.9.2022.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 12.9.2022. godine kao i termin usmenog nalaze se u Download zoni.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 5.9.2022. godine

Rezultati pismenog dela ispita održanog 5.9.2022. godine i termin usmenog nalaze se u Download zoni.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 29.8.2022. godine

Rezultati pismenog dela ispita održanog 29.8.2022. godine i termin usmenog nalaze se u Download zoni.