Rezultati pismenog dela ispita održanog 01.10.2017.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Usmeni deo ispita će biti održan u PONEDELJAK 02.10.2017. u 17h. Studenti treba da budu u prizemlju LG zgrade u dato vreme.