Rezultati kolokvijuma održanog 21.1.2022.

Rezultate Kolokvijuma 2 održanog 21.1.2022. godine. možete preuzeti u Download zoni.