Rezultati ispita održanog 27.1.2022.

Rezultati pismenog dela ispita održnog 27.1.2022. godine, termin za usmeni i upis ocene nalaze se u Download zoni.