Rezultati pismenog dela ispita održanog 22.6.2022. godine

Rezultati pismenog dela ispita održanog 22.6.2022. godine i termin usmenog nalazi se u Download zoni.