Rezultati pismenog dela ispita održanog 19.9.2022. godine

Rezultati pismenog dela ispita i termin usmenog nalaze se u Download zoni.