Rezultati usmenog dela ispita održanog 22.9.2022. i predlog konačnih ocena

Rezultati usmenog dela ispita održanog 22.9.2022. godine i predlog konačnih ocena nalazi se u Download zoni.