Materijali u građevinarstvu 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Materijali u građevinarstvu II se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita.

Na usmenom delu ispita se polažu preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava. Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili I i II kolokvijum, polažu na usmenom treći deo, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji su položili jedan kolokvijum (nije važno koji) mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo preostali nepoloženi kolokvijum, a zatim, u drugom terminu, treći deo.
  • Studenti koji nisu položili ni jedan kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoložene kolokvijume (istovremeno oba), a zatim, u drugom terminu, treći deo.

Studenti koji nisu dobro „ pročitali“ vrstu, tip klasu cementa na II kolokvijumu, prvo dobijaju, na usmenom ispitu, pitanje iz ove oblasti. Isto pravilo važi i za studente koji nisu polagali ispit kroz kolokvijum.

 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 21.04.2017.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Laboratorijska vežba 2 - Materijal

Materijal za laboratorijsku vežbu 2 (obrasci i teorijski deo) je postavljen u Download zonu. Studenti na laboratorijsku vežbu treba da donesu odštampane obrasce.

I KOLOKVIJUM

TERMIN ODRŽAVANJA I KOLOKVIJUMA

 I KOLOKVIJUM će se održati u sredu 03.05.2017. u 1900.

Svi studenti treba da budu u holu ispred oglasne table za Građevinarstvo na FTN-u 15 minuta pre početka kolokvijuma.

 

OBLASTI KOJE OBUHVATA I KOLOKVIJUM

 MATERIJALI U GRAĐEVINARSTVU II

Materijal sa predavanja za generaciju 2016-17 (I-IX predavanje)

 

Na kolokvijum imaju pravo da izađu svi studenti generacije 2016/17 i studenti ostalih generacija koji se prijave asistentu putem mail-a: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Rezultati pismenog dela ispita održanog 18.03.2017.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

O B A V E Š T E N J E O TERMINU ODRŽAVANJA PREDAVANJA U PRVOJ NEDELJI NASTAVE U LETNJEM SEMESTRU 2016-17

O B A V E Š T E N J E

O TERMINU ODRŽAVANJA PREDAVANJA

U PRVOJ NEDELJI NASTAVE U LETNJEM SEMESTRU 2016-17

 

 

 U prvoj nedelji nastave, u letnjem semestru 2016/17 godine, planirano je da se održi ukupno 6 časova nastave (3 predavanja), kako bi vežbe iz ovog predmeta mogle da počnu u drugoj nedelji.

 

Termini održavanja predavanja su:

Ponedeljak, 27.02.2017.  od 7:15 do 9:00,  učionica 204 (redovni termin)

Petak,          03.03.2017. od 8:15 do 10:00, učionica LG107 I sprat zgrada Laboratorije za građevinarstvo  ( dodatni termin)

Petak,          03.03.2017 od 15:15 do 17:00, učionica AH1B (redovni termin)

 

 

 

Novi Sad, 27.02.2017.                                      Predmetni nastavnici

 

                                                              Mirjana Malešev i Vlastimir Radonjanin