Materijali u građevinarstvu 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Materijali u građevinarstvu II se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita.

Na usmenom delu ispita se polažu preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava. Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili I i II kolokvijum, polažu na usmenom treći deo, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji su položili jedan kolokvijum (nije važno koji) mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo preostali nepoloženi kolokvijum, a zatim, u drugom terminu, treći deo.
  • Studenti koji nisu položili ni jedan kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoložene kolokvijume (istovremeno oba), a zatim, u drugom terminu, treći deo.

Studenti koji nisu dobro „ pročitali“ vrstu, tip klasu cementa na II kolokvijumu, prvo dobijaju, na usmenom ispitu, pitanje iz ove oblasti. Isto pravilo važi i za studente koji nisu polagali ispit kroz kolokvijum.

 

I KOLOKVIJUM

TERMIN ODRŽAVANJA I KOLOKVIJUMA

 I KOLOKVIJUM će se održati u sredu 03.05.2017. u 1900.

Svi studenti treba da budu u holu ispred oglasne table za Građevinarstvo na FTN-u 15 minuta pre početka kolokvijuma.

 

OBLASTI KOJE OBUHVATA I KOLOKVIJUM

 MATERIJALI U GRAĐEVINARSTVU II

Materijal sa predavanja za generaciju 2016-17 (I-IX predavanje)

 

Na kolokvijum imaju pravo da izađu svi studenti generacije 2016/17 i studenti ostalih generacija koji se prijave asistentu putem mail-a: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Rezultati pismenog dela ispita održanog 18.03.2017.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

O B A V E Š T E N J E O TERMINU ODRŽAVANJA PREDAVANJA U PRVOJ NEDELJI NASTAVE U LETNJEM SEMESTRU 2016-17

O B A V E Š T E N J E

O TERMINU ODRŽAVANJA PREDAVANJA

U PRVOJ NEDELJI NASTAVE U LETNJEM SEMESTRU 2016-17

 

 

 U prvoj nedelji nastave, u letnjem semestru 2016/17 godine, planirano je da se održi ukupno 6 časova nastave (3 predavanja), kako bi vežbe iz ovog predmeta mogle da počnu u drugoj nedelji.

 

Termini održavanja predavanja su:

Ponedeljak, 27.02.2017.  od 7:15 do 9:00,  učionica 204 (redovni termin)

Petak,          03.03.2017. od 8:15 do 10:00, učionica LG107 I sprat zgrada Laboratorije za građevinarstvo  ( dodatni termin)

Petak,          03.03.2017 od 15:15 do 17:00, učionica AH1B (redovni termin)

 

 

 

Novi Sad, 27.02.2017.                                      Predmetni nastavnici

 

                                                              Mirjana Malešev i Vlastimir Radonjanin  

PONOVNO SLUŠANJE PREDMETA

Osnovne akademske studije građevinarstva

Predemt MATERIJALI U GRAĐEVINARSTVU II

 

 

 

O B A V E Š T E NJ E

O prestanku važenja predispitnih obaveza i položenih delova ispita

 

GENERACIJE KOJE SU PREDMET SLUŠALE 2011/12 ILI RANIJE

Studentima koji su predmet slušali 2011/12 godine ili ranije i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 24. februarom 2017., PONIŠTENE SU SVE PREDISPITNE OBAVEZE. Ovi studenti se moraju blagovremeno prijaviti preko studentske službe za slušanje vežbi, kako bi se oformile grupe.

Ovaj tekst se ne odnosi na 2 studenta iz navedenih generacija kojima još važi položen pismeni deo ispita.

 

GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2012/13

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2012/13 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 24. februarom 2017, da im je OMOGUĆENO DA ISPIT IZ OVOG PREDMETA POLAŽU JOŠ OVU ŠKOLSKU GODINU (zaključno sa septembarskim ispitnim rokovima 2017.), bez ponovnog upisivanja predmeta. Ukoliko student ne položi predmet u navedenom roku, biće mu poništene sve predispitne obaveze i položeni delovi ispita i student će morati ponovo da pohađa predavanja i vežbe i da stekne uslov za polaganje ispita.  

 

GENERACIJE KOJE SU PREDMET SLUŠALE 2013/14 I 2014/15

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2013/14 godine i 2014/15  i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 24. februarom 2017, da im PREDISPITNE OBAVEZE I POLOŽENI DELOVI ISPITA VAŽE ZAKLJUČNO SA FEBRUARSKIM ROKOM 2018. Ukoliko student ne položi predmet u navedenom roku, biće mu poništene sve predispitne obaveze i položeni delovi ispita i student će morati ponovo da pohađa predavanja i vežbe i da stekne uslov za polaganje ispita.

 

U Novom Sadu, 24.02.2017.                                                  Predmetni nastavnici

 

 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 18.02.2017.

Rezultate možete pruzeti u Download zoni.