Materijali u građevinarstvu 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Materijali u građevinarstvu II se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita.

Na usmenom delu ispita se polažu preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava. Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili I i II kolokvijum, polažu na usmenom treći deo, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji su položili jedan kolokvijum (nije važno koji) mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo preostali nepoloženi kolokvijum, a zatim, u drugom terminu, treći deo.
  • Studenti koji nisu položili ni jedan kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoložene kolokvijume (istovremeno oba), a zatim, u drugom terminu, treći deo.

Studenti koji nisu dobro „ pročitali“ vrstu, tip klasu cementa na II kolokvijumu, prvo dobijaju, na usmenom ispitu, pitanje iz ove oblasti. Isto pravilo važi i za studente koji nisu polagali ispit kroz kolokvijum.

 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 05.10.2021.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2020/2021 godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni deo položili u uvom roku,  polažu usmeni deo ispita u jednom od dva ponuđena termina:

TERMIN 1:

ČETVRTAK07.10.2021. u 08:00

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

-

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

LG 001

LG 002

LG 005

 

TERMIN 2:

PONEDELJAK11.10.2021. u 08:00

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

-

27 studenata

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001

LG 002

LG 005

Prizemlje

 LG 001 (9 studenata),

LG 002 (9 studenata) i

LG 005 (9 studenata)

Izbor termina usmenog je potrebno uraditi 06.10. do 23:59h na linku:

UPITNIK

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u predviđenu učionicu.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridržavaju uputstava za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2022.

U Novom Sadu, 05.10.2021.                                                                                     Predmetni nastavnici

Rezultati pismenog dela ispita održanog 29.09.2021.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2020/2021 godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni deo položili u uvom roku,  polažu usmeni deo ispita u jednom od dva ponuđena termina:

TERMIN 1:

ČETVRTAK30.09.2021. u 11:00

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

-

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001

LG 002

LG 005

 

 TERMIN 2:

UTORAK05.10.2021. u 08:00

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

-

27 studenata

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001

LG 002

LG 005

Prizemlje

 LG 001 (9 studenata),

LG 002 (9 studenata) i

LG 005 (9 studenata)

  

Napomena: Pismeni ispit u prvom socijalnom roku se održava u utorak 05.10.2021. u 14:30h, a rok za prijavu istog je četvrtak 30.09.2021. u 23:59h.

Izbor termina usmenog je potrebno uraditi 29.09. do 23:59h na linku:

UPITNIK

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u predviđenu učionicu.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridržavaju uputstava za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2022.

U Novom Sadu, 29.09.2021.                                                                                Predmetni nastavnici

USMENI DEO ISPITA - PRIJAVA

U oktobarskom ispitnom roku, usmeni ispit će se organizovati u dva termina. Studenti mogu da izaberu samo jedan termin:

TERMIN 1: ČETVRTAK,  30.09.2021. u 11:00h    (Prizemlje LG zgrade)

TERMIN 2: UTORAK,  05.10.2021. u 08:00h    (Prizemlje LG zgrade)

 

Napomena: Pismeni ispit u prvom socijalnom roku se održava u utorak 05.10.2021. u 14:30h, a rok za prijavu istog je četvrtak 30.09.2021. u 23:59h.

Izbor termina usmenog je potrebno uraditi 29.09. do 23:59h na linku:

 

UPITNIK

Rezultati pismenog ispita održanog 15.09.2021.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2020/2021 godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni deo položili u uvom roku,  polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

PETAK24.09.2021. u 08:00

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

27 studenata

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (9 studenata),

LG 002 (9 studenata) i

LG 005 (9 studenata)

 

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u predviđenu učionicu.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridržavaju uputstava za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2022.

U Novom Sadu, 15.09.2021.                                                                                     Predmetni nastavnici

Rezultati pismenog dela ispita održanog 03.09.2021. godine

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2020/2021 godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni deo položili u uvom roku,  polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

ČETVRTAK09.09.2021. u 08:00

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

26 studenata

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (9 studenata),

LG 002 (9 studenata) i

LG 005 (8 studenata)

 

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u predviđenu učionicu.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridržavaju uputstava za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2022.

U Novom Sadu, 03.09.2021.                                                                                     Predmetni nastavnici