Materijali u građevinarstvu 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Materijali u građevinarstvu II se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita.

Na usmenom delu ispita se polažu preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava. Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili I i II kolokvijum, polažu na usmenom treći deo, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji su položili jedan kolokvijum (nije važno koji) mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo preostali nepoloženi kolokvijum, a zatim, u drugom terminu, treći deo.
  • Studenti koji nisu položili ni jedan kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoložene kolokvijume (istovremeno oba), a zatim, u drugom terminu, treći deo.

Studenti koji nisu dobro „ pročitali“ vrstu, tip klasu cementa na II kolokvijumu, prvo dobijaju, na usmenom ispitu, pitanje iz ove oblasti. Isto pravilo važi i za studente koji nisu polagali ispit kroz kolokvijum.

 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 14.07.2021.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2021 godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni deo položili u ovom roku,  polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

Utorak,  20.07.2021. u 08:00

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

15 studenata

Studenti koji su pismeni deo položili u prethodnim rokovima u 2021.

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (5 studenata),

LG 002 (5 studenata) i

LG 005 (5 studenata)

Utorak,  20.07.2021. u 09:30

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

19 studenata

Studenti koji su pismeni deo položili u ovom roku.

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (6 studenata),

LG 002 (6 studenata) i

LG 005 (7 studenata)

 

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u predviđenu učionicu.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridržavaju uputstava za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2022.

U Novom Sadu, 15.07.2021.                                                                                Predmetni nastavnici

Rezultati pismenog dela ispita održanog 23.06.2021. godine

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2020/2021 godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni deo položili u uvom roku,  polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

PETAK09.07.2021. u 08h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

32 studenta

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (10 studenata),

LG 002 (11 studenata) i

LG 005 (11 studenata)

 

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u predviđenu učionicu.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridržavaju uputstava za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2022.

U Novom Sadu, 23.06.2021.                                                                                   

 

Predmetni nastavnici

Prof. dr Mirjana Malešev

Prof. dr Vlastimir Radonjanin

Doc. dr Slobodan Šupić

Pismeni ispit 23.06. - Raspored sedenja

RASPORED SEDENJA NA PISMENOM ISPITU 23.06.2021. u 11:00h

GENERACIJA 2019 i stariji

SALA 203

GR1-GR59/2020

SALA 204

GR67-GR171/2020

SALA 205

 

Studenti treba da budu 15 minuta pre početka ispita u sali u kojoj su raspoređeni.

 

II kolokvijum - Raspored sedenja

Dragi studenti, u prilogu je raspored sedenja po salama za II kolokvijum.
Svi studenti treba da budu u sali u kojoj su raspoređeni 15 minuta pre početka kolokvijuma - 28.05. u 16:45h.
 
Na kolokvijum je potrebno poneti: pribor za pisanje (hemijska olovka), digitron i indeks.

   

Usmeni deo ispita

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim rokovima od juna 2020., a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku, polažu usmeni deo prema sledećem rasporedu:

SREDA,  26.05.2021. u 10:30h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

3 studenta

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (-) i

LG 005 (3 studenata)

 

Usmeni deo ispita će se održati u  zgradi Laboratorija za građevinarstvo u zakazanim

terminima za usmeni deo ispita.

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da se rasporede u predviđene učionice.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

U Novom Sadu, 20.05.2021.                                                                    Predmetni nastavnici