Materijali u građevinarstvu 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Materijali u građevinarstvu II se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita.

Na usmenom delu ispita se polažu preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava. Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili I i II kolokvijum, polažu na usmenom treći deo, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji su položili jedan kolokvijum (nije važno koji) mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo preostali nepoloženi kolokvijum, a zatim, u drugom terminu, treći deo.
  • Studenti koji nisu položili ni jedan kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoložene kolokvijume (istovremeno oba), a zatim, u drugom terminu, treći deo.

Studenti koji nisu dobro „ pročitali“ vrstu, tip klasu cementa na II kolokvijumu, prvo dobijaju, na usmenom ispitu, pitanje iz ove oblasti. Isto pravilo važi i za studente koji nisu polagali ispit kroz kolokvijum.

 

Rezultati I kolokvijuma održanog 23.04.2021.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

I kolokvijum - Raspored sedenja

Dragi studenti, u prilogu je raspored sedenja po salama za I kolokvijum.
Svi studenti treba da budu u sali u kojoj su raspoređeni 15 minuta pre početka kolokvijuma - 23.04. u 16:45h. Na kolokvijum je potrebno poneti: pribor za pisanje (hemijska olovka), digitron i indeks.
 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 09.04.2021. godine

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim rokovima od juna 2020., a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku, polažu usmeni deo prema sledećem rasporedu:

SREDA,  14.04.2021. u 08:30h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

10 studenata

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (5 studenata) i

LG 005 (5 studenata)

 

Usmeni deo ispita će se održati u  zgradi Laboratorija za građevinarstvo u zakazanim

terminima za usmeni deo ispita.

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da se rasporede u predviđene učionice.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

U Novom Sadu, 09.04.2021.                                                         Predmetni nastavnici

 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 23.03.2021. godine

GENERACIJA 2018

R.br.

Br. indeksa

Ime

Prezime

Poeni

1.

GR 140/2018

Jelisaveta

Martić

21

 

 

 

UTORAK,  30.03.2021. u 10:30h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

3 studenta

 

 

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG005 (3 studenata)

 

Usmeni deo ispita će se održati u  zgradi Laboratorija za građevinarstvo u zakazanim

terminima za usmeni deo ispita.

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da se rasporede u predviđene učionice.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava studentima za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

U Novom Sadu, 24.03.2021.                                                         Predmetni nastavnici

II KOLOKVIJUM

O B A V E Š T E N J E

O TERMINU ODRŽAVANJA I OBLASTIMA KOJE OBUHVATA

II  KOLOKVIJUM

 TERMIN ODRŽAVANJA II KOLOKVIJUMA

 II KOLOKVIJUM će se održati u petak  28.05.2020 u 17h.

Studenti koji žele da polažu II kolokvijum, moraju se prijaviti za polaganje putem linka:

PRIJAVA ZA II KOLOKVIJUM

 do srede, 24.06. do 14:00.

Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum.

 

OBLASTI KOJE OBUHVATA I KOLOKVIJUM

 Predavanja X - XVI za generaciju 2020-21 (materijal će biti blagovremeno postavljan na sajt Departmana za građevinarstvo i geodeziju)

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE GENERACIJE 2019-20

Studenti koji žele da polažu I kolokvijum, moraju se prijaviti za polaganje putem istog linka u gore navedenom roku.

 Studenti ostalih generacija nemaju pravo na polaganje kolokvijuma, izuzev  ako se nisu ponovo upisali da slušaju ovaj predmet. Ispit polažu u ispitnim rokovima.

                 

Predmetni nastavnici

Mirjana Malešev, Vlastimir Radonjanin, Slobodan Šupić