Materijali u građevinarstvu 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Materijali u građevinarstvu II se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita.

Na usmenom delu ispita se polažu preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava. Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili I i II kolokvijum, polažu na usmenom treći deo, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji su položili jedan kolokvijum (nije važno koji) mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo preostali nepoloženi kolokvijum, a zatim, u drugom terminu, treći deo.
  • Studenti koji nisu položili ni jedan kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoložene kolokvijume (istovremeno oba), a zatim, u drugom terminu, treći deo.

Studenti koji nisu dobro „ pročitali“ vrstu, tip klasu cementa na II kolokvijumu, prvo dobijaju, na usmenom ispitu, pitanje iz ove oblasti. Isto pravilo važi i za studente koji nisu polagali ispit kroz kolokvijum.

 

I KOLOKVIJUM

O B A V E Š T E N J E

O TERMINU ODRŽAVANJA I OBLASTIMA KOJE OBUHVATA

I  KOLOKVIJUM

 TERMIN ODRŽAVANJA I KOLOKVIJUMA

 I KOLOKVIJUM će se održati u petak  (23.04.2021.) u 17h.

Studenti koji žele da polažu I kolokvijum, moraju se prijaviti za polaganje putem linka:

PRIJAVA ZA I KOLOKVIJUM

 do srede, 21.04. u 14:00.

 Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum.

Svi studenti treba da budu u predviđenoj sali 15 minuta pre početka kolokvijuma. Raspored sala će biti istaknut u četvrtak 22.04.

 

OBLASTI KOJE OBUHVATA I KOLOKVIJUM

 Predavanja I - IX za generaciju 2020-21 (materijal će biti blagovremeno postavljan na sajt Departmana za građevinarstvo i geodeziju)

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE GENERACIJE 2019-20

Studenti koji žele da polažu I kolokvijum, moraju se prijaviti za polaganje putem istog linka u gore navedenom roku.

Studenti ostalih generacija nemaju pravo na polaganje kolokvijuma, izuzev  ako se nisu ponovo upisali da slušaju ovaj predmet. Ispit polažu u ispitnim rokovima.

 Novi Sad, 05.03.2021.                                     

                                                                 

Predmetni nastavnici

Mirjana Malešev, Vlastimir Radonjanin, Slobodan Šupić

Rezultati pismenog dela ispita održanog 17.02.2021. godine

GENERACIJA 2019

R.br.

Br. indeksa

Ime

Prezime

Poeni

1.

GR 83/2019

Todor

Švonja

25

2.

GR 122/2019

Nemanja

Paunović

23

 

GENERACIJA 2018

R.br.

Br. indeksa

Ime

Prezime

Poeni

1.

GR 140/2018

Jelisaveta

Martić

28

2.

GR 1/2018

Nikola

Saratlić

18

 

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim rokovima od juna 2019., a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku, polažu usmeni deo prema sledećem rasporedu:

 

 

ČETVRTAK,  25.02.2021. u 12:00h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

15 studenata

 

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (7 studenata) i

LG 005 (8 studenata)

 

Usmeni deo ispita će se održati u  zgradi Laboratorija za građevinarstvo u zakazanim

terminima za usmeni deo ispita.

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da se rasporede u predviđene učionice.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

U Novom Sadu, 20.02.2021.                                                                    Predmetni nastavnici

Kraljevo - O B A V E Š T E NJ E O prestanku važenja predispitnih obaveza i položenih delova ispita

GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2015/16

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2015/16 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita ispita Građevinski materijali 2 u Kraljevu, ali ispit nisu položili zaključno sa februarskim rokom 2021, da im je OMOGUĆENO DA ISPIT IZ OVOG PREDMETA POLAŽU JOŠ OVU ŠKOLSKU GODINU (zaključno sa septembarskim ispitnim rokovima 2021.), bez ponovnog upisivanja predmeta. Ukoliko student ne položi predmet do navedenog roka, moraće ponovo da pohađa predavanja i vežbe, da stekne uslov za polaganje ispita i polaže sve delove ispita.  

Studenti polažu usmeni deo ispita po pravilima za predmet GM 2 (Kraljevo).

 GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2016/17

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2016/17 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa februarskim rokom 2021, da im predispitne obaveze i položeni delovi ispita važe zaključno sa februarskim rokom 2022. Ukoliko student ne položi predmet do navedenog roka, moraće ponovo da pohađa predavanja i vežbe, da stekne uslov za polaganje ispita i polaže sve delove ispita.

Studenti polažu usmeni ispit po pravilima za predmet GM 2 (Kraljevo).

Ovakva odluka je doneta uzimanjem u obzir otežanog pripremanja i polaganja ispita u uslovima pandeminje korona virusa.

Obaveštavamo sve studente starijih generacija da se ispit polaže po pitanjima i zadacima koji su pripremljeni prema gradivu iz tekuće školske godine. 

U Novom Sadu, 12.02.2021.                                                   Predmetni nastavnici

O B A V E Š T E NJ E O prestanku važenja predispitnih obaveza i položenih delova ispita

 

GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2015/16

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2015/16 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili februarskom roku 2021, da im je OMOGUĆENO DA ISPIT IZ OVOG PREDMETA POLAŽU JOŠ OVU ŠKOLSKU GODINU (zaključno sa septembarskim ispitnim rokovima 2021.), bez ponovnog upisivanja predmeta. Ukoliko student ne položi predmet do navedenog roka, moraće ponovo da pohađa predavanja i vežbe, da stekne uslov za polaganje ispita i polaže sve delove ispita.  

 

GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2016/17

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2016/17 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, da ispit mogu da polažu zaključno sa februarskim rokom 2022. Ukoliko student ne položi predmet do navedenog roka, moraće ponovo da pohađa predavanja i vežbe, da stekne uslov za polaganje ispita i polaže sve delove ispita.

 

Ovakva odluka je doneta uzimanjem u obzir otežanog pripremanja i polaganja ispita u uslovima pandeminje korona virusa.

 Obaveštavamo sve studente starijih generacija da se ispit polaže po pitanjima i zadacima koji su pripremljeni prema gradivu iz tekuće školske godine.

 

U Novom Sadu, 12.02.2021.                                                   Predmetni nastavnici

 

Rezultati pismenog ispita održanog 01.02.2021.

GENERACIJA 2019

R.br.

Br. indeksa

Ime

Prezime

Poeni

1.

GR 122/2019

Nemanja

Paunović

11

 

GENERACIJA 2018

R.br.

Br. indeksa

Ime

Prezime

Poeni

1.

GR 140/2018

Jelisaveta

Martić

21

2.

GR 124/2018

Miloš

Cvetanović

0

 

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim rokovima od juna 2020., a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku, polažu usmeni deo prema sledećem rasporedu:

 

 

ČETVRTAK,  04.02.2021. u 08:00h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

9 studenata

 

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (4 studenata) i

LG 005 (5 studenata)

 

Usmeni deo ispita će se održati u  zgradi Laboratorija za građevinarstvo u zakazanim

terminima za usmeni deo ispita.

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da se rasporede u predviđene učionice.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

U Novom Sadu, 01.02.2021.                                                         Predmetni nastavnici