Materijali u građevinarstvu 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Materijali u građevinarstvu II se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita.

Na usmenom delu ispita se polažu preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava. Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili I i II kolokvijum, polažu na usmenom treći deo, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji su položili jedan kolokvijum (nije važno koji) mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo preostali nepoloženi kolokvijum, a zatim, u drugom terminu, treći deo.
  • Studenti koji nisu položili ni jedan kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoložene kolokvijume (istovremeno oba), a zatim, u drugom terminu, treći deo.

Studenti koji nisu dobro „ pročitali“ vrstu, tip klasu cementa na II kolokvijumu, prvo dobijaju, na usmenom ispitu, pitanje iz ove oblasti. Isto pravilo važi i za studente koji nisu polagali ispit kroz kolokvijum.

 

O B A V E Š T E NJ E O produžetku važenja položenog pismenog dela ispita

Obaveštavamo studente koji su pismeni deo ispita iz Materijala u građevinarstvu 2 položili u periodu jun 2019 - maj 2020. da mogu polagati usmeni deo ovog ispita zaključno sa februarskim ispitnim rokom 2021.

 Studenti koji su položili pismeni deo ispita u periodu jun 2020 – januarski rok 2021. mogu u februarskom i aprilskom ispitnom roku 2020/21. da polažu preostale delove usmenog ispita.

 Usmeni deo ispita se polaže prema pitanjima za generaciju 2019/20 koja su postavljena na SOVA platformi i na sajtu Departmana za građevinarstvo i geodeziju.

 Slično pravilo važi i za studente koji su predmet odslušali u Kraljevu (kao GM2), što se tiče važenja pismenog dela ispita, a usmeni deo ispita se polaže prema pravilima koji važe na fakultetu u Kraljevu. Novi spisak pitanja je postavljen na njihov sajt (generacija koja je ove školske godine slušala predmet GM2).

 

 

U Novom Sadu, 28.01.2021.                                                Predmetni nastavnici

 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 15.12.2020.

GENERACIJA 2018

R.br.

Br. indeksa

Ime

Prezime

Poeni

1.                   

GR 128/2018

Nikola

Grujović

60

2.                   

GR 132/2018

Ana

Ćurčić

52

3.                   

GR 140/2018

Jelisaveta

Martić

35

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, kao i studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim rokovima od juna 2020,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku  polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

SREDA,  23.12.2020. u 10:00

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

6 studenta  

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

LG005 (6 studenta)

 

Usmeni deo ispita će se održati u  zgradi Laboratorija za građevinarstvo u zakazanim

terminima za usmeni deo ispita.

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da se rasporede u predviđene učionice.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstva  za studente za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

U Novom Sadu, 17.12.2020.                                                                    Predmetni nastavnici

 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 24.11.2020.

GENERACIJA 2018

R.br.

Br. indeksa

Ime

Prezime

Poeni

1.                

GR 132/2018

Ana

Ćurčić

39

2.                

GR 128/2018

Nikola

Grujović

38

3.                

GR 140/2018

Jelisaveta

Martić

37

 

GENERACIJA 2013

R.br.

Br. indeksa

Ime

Prezime

Poeni

1.

GR 112/2013

Bojan

Panić

50

 

GENERACIJA 2011

R.br.

Br. indeksa

Ime

Prezime

Poeni

1.

GR 105/2011

Jovana

Marković

53

 

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i preostali studenti sa ovog spiska, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku,  polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

SREDA,  02.12.2020. u 10:00

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

3 studenta  

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

LG005 (3 studenta)

 

Usmeni deo ispita će se održati u  zgradi Laboratorija za građevinarstvo u zakazanim

terminima za usmeni deo ispita.

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da se rasporede u predviđene učionice.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstva  za studente za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

U Novom Sadu, 27.11.2020.                                                         Predmetni nastavnici

Rezultati pismenog dela ispita održanog 07.10.2020.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 30.09.2020. i termini usmenog dela ispita

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim rokovima od juna 2019, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

PETAK,  02.10.2020. u 10:00

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

16 studenata  

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (7 studenata) i

LG005 (7 studenata)

 

Usmeni deo ispita će se održati u  zgradi Laboratorija za građevinarstvo u zakazanim

terminima za usmeni deo ispita. Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da se rasporede u predviđene učionice.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava studentima za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

U Novom Sadu, 30.09.2020.                                                         Predmetni nastavnici