Materijali u građevinarstvu 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Materijali u građevinarstvu II se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita.

Na usmenom delu ispita se polažu preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava. Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili I i II kolokvijum, polažu na usmenom treći deo, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji su položili jedan kolokvijum (nije važno koji) mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo preostali nepoloženi kolokvijum, a zatim, u drugom terminu, treći deo.
  • Studenti koji nisu položili ni jedan kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoložene kolokvijume (istovremeno oba), a zatim, u drugom terminu, treći deo.

Studenti koji nisu dobro „ pročitali“ vrstu, tip klasu cementa na II kolokvijumu, prvo dobijaju, na usmenom ispitu, pitanje iz ove oblasti. Isto pravilo važi i za studente koji nisu polagali ispit kroz kolokvijum.

 

Rezultati pismenog ispita održanog 23.09.2020.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna 2019, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u JULSKOM roku  i studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

PETAK,  25.09.2020. u 08:00

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

14 studenata

koji su pismeni položili u prethodnim rokovima,

Od G 6016 do  GR 150/2017

 

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (7 studenata) i

LG005 (7 studenata)

 

 

PETAK,  25.09.2020. u 10:00h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

13 studenata

 koji su pismeni položili u prethodnim rokovima

Od GR 47/2018 do GR 85/2019

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (6 studenata) i

LG005 (7 studenata)

 

 

 

SUBOTA,  26.09.2020. u 08:30h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

17 studenata

Studenti koji su pismeni deo položili u ovom roku

 

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (9 studenata) i

LG005 (8 studenata)

 

Usmeni deo ispita će se održati u  zgradi Laboratorija za građevinarstvo u zakazanim

terminima za usmeni deo ispita.

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da se rasporede u predviđene učionice.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava studentima za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

U Novom Sadu, 24.09.2020.                                                         Predmetni nastavnici

 

Pismeni ispit 23.09.2020. - Rasproed sedenja

Dragi studenti, u nastavku je raspored sedenja studenata po salama. Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da se rasporede u predviđene učionice.

NAPOMENA: Studenti moraju da se pridržavaju uputstava za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

STUDENTI

SALA

Generacija 2019

204

 Ostale generacije

205

Rezultati pismenog dela ispita 28.08.2020.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Pismeni ispit 28.08. - Raspored sedenja

STUDENTI

SALA

Generacija 2019

A1

 Ostale generacije

A2

Julski ispitni rok - Termini usmenog dela ispita

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna 2019, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u JULSKOM roku  i studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

ČETVRTAK,  23.07.2020. u 10:30h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

12 studenata

koji su pismeni položili u prethodnim rokovima, zaključno sa APRILSIKIM

rokom 2020

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (6 studenata) i

LG005 (6 studenata)

 

PETAK,  24.07.2020. u 8:00h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

10 studenata

 Studenti koji su pismeni deo ispita položili u JUNSKOM roku 2020. i studenti koji su pismeni ispit položili u ovom roku

Od GR 1/2019 do GR 19/2019

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (5 studenata) i

LG005 (5 studenata)

 

PETAK,  24.07.2020. u 1:00h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

12 studenata

Studenti koji su pismeni deo položili u ovom roku

Od GR 21/2019 do GR 140/2019

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (6 studenata) i

LG005 (6 studenata)

 

Usmeni deo ispita će se održati u  zgradi Laboratorija za građevinarstvo u zakazanim

terminima za usmeni deo ispita.

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da se rasporede u predviđene učionice.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava studentima za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

U Novom Sadu, 19.07.2020.                                                         Predmetni nastavnici