Materijali u građevinarstvu 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Materijali u građevinarstvu II se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita.

Na usmenom delu ispita se polažu preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava. Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili I i II kolokvijum, polažu na usmenom treći deo, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji su položili jedan kolokvijum (nije važno koji) mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo preostali nepoloženi kolokvijum, a zatim, u drugom terminu, treći deo.
  • Studenti koji nisu položili ni jedan kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoložene kolokvijume (istovremeno oba), a zatim, u drugom terminu, treći deo.

Studenti koji nisu dobro „ pročitali“ vrstu, tip klasu cementa na II kolokvijumu, prvo dobijaju, na usmenom ispitu, pitanje iz ove oblasti. Isto pravilo važi i za studente koji nisu polagali ispit kroz kolokvijum.

 

Prvi kolokvijum - Raspored sedenja

Svi studenti treba da budu u dodeljenoj sali 15 minuta pre početka kolokvijuma.
Na kolokvijum je potrebno poneti: hemijsku olovku, digitron i indeks.
 

Amfiteatar A2

1.      

GR 1/2021

Aleksandar Jovanović

2.      

GR 2/2021

Luka Mrkajić

3.      

GR 12/2021

Stefan Resanović

4.      

GR 17/2021

Marko Radovanov

5.      

GR 29/2021

Dimitrije Vasić

6.      

GR 39/2021

Ivana Pavlović

7.      

GR 42/2021

Milan Pesic

8.      

GR 44/2021

Milan Babić

9.      

GR 48/2021

Aleksandra Beodranski

10.   

GR 57/2021

Milan Guteša

11.   

GR 24/2021

Nikola Kuzmanović

12.   

GR 25/2021

Katarina Demković

13.   

GR 26/2021

Bojan Blagojevic

14.   

GR 30/2021

Mihailo Todorović

15.   

Gr 31/2021

Vladimir Maksimovic

16.   

Gr 33/2021

Mile Mrđen

17.   

GR 45/2021

Ilija Nešković

18.   

GR 52/2021

Željko Ninković

19.   

GR 54-2021

Petar Jelić

20.   

GR 58/2021

Nikolina Čomić

21.   

Gr 61/2021

Lazar Bosakov

22.   

GR 62/2021

Stefan Ležaić

23.   

GR 7/2021

Aleksandra Todorović

24.   

GR 8/2021

Pavlović Igor

25.   

GR11/2021

Đurđina Vučetić

26.   

GR15/2021

Sara Lazić

27.   

GR16/2021

Tamara Vučković

28.   

GR18/2021

Milica Raletic

29.   

GR21/2021

Pavkovic Nadezda

30.   

GR23/2021

Julijana Vukov

31.   

GR-27/2021

Milan Paunić

32.   

GR3/2021

Igor Milidragovic

33.   

GR32/2021

Mile Kokosar

34.   

GR34/2021

Tijana Božović

35.   

GR36/2021

Goran Topić

36.   

GR38/2021

Djordje Mitrovic

37.   

GR-4/2021

Anđela Vujinović

38.   

Gr43/2021

Nemanja Stokuća

39.   

GR46-2021

Marko Trifković

40.   

GR47/2021

Страхиња Смиљанић

41.   

GR49/2021

Sanja Tepic

42.   

GR5/2021

Anastasija Tanasić

43.   

GR50/2021

Dijana Mutlak

44.   

GR53/2021

Дејана Шкорић

45.   

GR55/2021

Natasa Bosiljcic

46.   

GR56/2021

Ana Petrović

47.   

GR59/2021

Dušanka Maletin

48.   

GR6/2021

Vasilije Lazic

49.   

GR 60/2021

lazic milos

50.   

GR9/2021

Uroš Božović

51.   

GR 20/2021

Јован Бубања

 

 

SALA 203

1

100/2021

Milan Vidacic

2

101/2021

Milica Ćuk

3

105/21

Luka Radojičič

4

106-2021

Milan Mojsin

5

107/2020

Sara Golubović

6

107/2021

Aleksa Dramićanin

7

116/2021

Jelena Vujašković

8

118/2021

Momcilo Dromljak

9

119-2021

Лука Стојановић

10

125/2019

Branislava Miljanović

11

126/2021

Teodora Petrović

12

127/2021

Višnja Djurić 

13

130/2021

Milena Romić

14

132/2021

Михајло Косановић

15

134/2021

Đorđe Tomaš

16

135/2021

Blanka Obradović

17

139/2021

Ljubiša Todorović

18

150/2021

Branka Andžić

19

156/2021

Dunja Petrušić

20

165/2021

Sara Knežević

21

170/2021

Jelena Stojanović

22

171/2021

Miloš Đukanović

23

174/2021

Katarina Pavlović

24

65/2021

Đorđe Živanović

25

69/2021

Severina Djurik

26

80/2021

Luka Lalošević

27

92/2021

Filip Kuran

28

109 / 2021

Jelena Spasojević

29

GR 100/2016

DušanVračarić

30

GR 103/2021

Ognjen Kecman

31

GR 110/2021

Marko Gajic

32

GR 111/2021

Anđela Plavšić

SALA 204

1

GR 133/2021

Diko Perkovic

2

GR 142/2021

Kristina Šakota

3

GR 143/2021

Zorana Šiljegović

4

gr 147/2021

Milica Mitrovic

5

GR 148/2021

Teodora Krsmanovic

6

GR 149-21

Maja Nedic 2021

7

GR 151/2020

Marko Vujic

8

GR 151/2021

Aleksandra Jovančić

9

GR 158/2020

Uroš Škorić

10

GR 164/2021

Jovana Radonić

11

GR 167/2021

Anja Djudjic

12

GR 169/2021

Nikolina Prolić

13

GR 175/2020

Ivana Arsić

14

GR 175/2021

Teodora Makević

15

GR 176/2021

Mladen Kapović

16

GR 179/2021

Teodora Šćepanović

17

GR 70/2021

Aleksa Milinković

18

GR 71/2018

Jovana Maglajčević

19

GR 73/2021

Saska Gacesa

20

GR 74/2021

Manuela Balaž

21

GR 76/2021

Aleksandar Jurica

22

GR 79/2021

Aleksandra Gavrić

23

GR 79/2021

Aleksandra/Gavrić

24

GR-165/2020

Nikolina Panic

25

GR166-2021

Dušan Petković

26

Gr168/2020

Nemanja Bjelivuk

27

GR173/2021

Elena Mićović

28

GR177/2021

Suzana Lazić

29

GR178/2022

Ioanna Makridou

30

GR180/2021

Olesja Hromiš

31

GR185/2020

Vasilije Jelić

32

GR39/2018

Mitrovic Milos

 

SALA 205

1

GR 81/2021

Danilo Bojat

2

Gr 82/2018

Nemanja Šiljak

3

GR 88/2021

Ivana Maroš

4

GR 93/2018

Vasilija Jovanović

5

GR 94/2021

Milanka Bešlić

6

GR 95

Jovana Radojevic

7

GR 97/2016

IvanaKaračić

8

GR 99/2021

Vladana Knezevic

9

GR1/2018

Nikola Saratlić

10

GR10/2021

Jovana Marjanović

11

GR101/2020

Marija Njegić

12

GR102/2021

Sandra Beljin

13

GR103/2021

Ognjen Kecman

14

Gr104/2021

Bosko Apic

15

GR108/2021

Radivoje Kurusic

16

GR113/2021

Milica Jovanovic

17

GR-115/2020

Mihailo Mitrović

18

GR117/2021

Kristina Bajin

19

Gr118/2020

Vladimir Matić

20

Gr122-2021

Boris Kešelj

21

GR129/2022

Kristina Miljanović

22

GR13/2021

TamaraŠkrbić

23

GR136/2021

Stefan Subotić

24

GR138/2020

Tamara Hadžić

25

GR139/2019

Nikolina Obrenovic

26

GR14/2021

Savo Culic

27

GR145/2020

Sara Kljajić

28

GR146/2021

Tatjana Perisic

29

GR24/2020

Miloš Manojlović

30

GR-27/2020

Jelena Prodanović

31

GR29/2017

Vukašin Radoičić

32

GR43/2020

Marjan Marinković

SALA 208

1

GR 123/2021

Sveto Bakić

2

GR 125/2021

Tomo Baković

3

GR 133/2019

Mihajlo Jojić

4

GR-157/2021

Jovana Ivanović

5

GR93/2021

Stanisa Maksimovic

6

GR96/2021

Leona Čepregi

7

GR97/2021

Marija Čenejac

8

GR87/2021

Milica Mastilo

9

GR 24/2015

Tamara Gajić

10

GR66-2021

Mirko Šakić

11

GR67/2021

Bojana Milošev

12

GR68/2021

Milica Milovanović

13

GR 28/2019

Миљана Тодоровић

14

GR 71/2021

Младен Лазић

15

GR 168/2021

Zorana Oljaca

16

ME 52/2021

Rade Marijanac

17

GR 121/2021

Sara Jović

18

GR 55/2020

Filip Kozomora

19

GR72/2021

Anđela Jokić

20

GR78/2017

Jovana Marković

21

GR78/2021

Bojana Jerkić

22

GR82/2021

Ilija Stojanović

23

GR84/2021

Kristina Prijic

24

GR85/2021

Tamara Gasic

25

GR86/2021

Stefan Šević

26

GR 20/2019

Branimir Bošnjačić

27

GR35/2018

Dragana Grubač

28

GR62/2019

Mihailo Maletić

29

GR 112/2021

Vojin Minic

30

GR64/2021

Tijana Vlaisavljević

31

GR7/2016

Konstantin Prodanović

 

 

 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 08.04.2022. godine

 

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom i u prethodnim  rokovima u 2020/2021 godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

Ponedeljak,  18.04.2022. u 800

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

12 studenata

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

Zgrade Departmana za građevinarstvo i geodeziju)

 

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u predviđenu učionicu.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN. Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  zaključno sa Julskim ispitnim rokom 2022.

U Novom Sadu, 09.04.2022.                                                                    Predmetni nastavnici

 

I kolokvijum

TERMIN ODRŽAVANJA I KOLOKVIJUMA

 

I KOLOKVIJUM će se održati u subotu  (16.04.2022.) u 11h.

Studenti koji žele da polažu I kolokvijum, moraju se prijaviti za polaganje putem linka:

                 PRIJAVA ZA 1. KOLOKVIJUM

 do četvrtka, 14.04. u 23:59h.

 Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum.

Svi studenti treba da budu u predviđenoj sali 15 minuta pre početka kolokvijuma. Raspored sala će biti istaknut u petak 15.04.

 

OBLASTI KOJE OBUHVATA I KOLOKVIJUM

 Predavanja I - IX za generaciju 2021-22 (materijal će biti blagovremeno postavljan na sajt Departmana za građevinarstvo i geodeziju)

 OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE GENERACIJE 2020-21

Studenti koji žele da polažu I kolokvijum, moraju se prijaviti za polaganje putem istog linka u gore navedenom roku.

Studenti ostalih generacija nemaju pravo na polaganje kolokvijuma, izuzev  ako se nisu ponovo upisali da slušaju ovaj predmet. Ispit polažu u ispitnim rokovima.

 

Novi Sad, 24.03.2022.                                                                                      

Predmetni nastavnici

                                       Mirjana Malešev, Vlastimir Radonjanin, Slobodan Šupić 

O B A V E Š T E NJ E O prestanku važenja predispitnih obaveza i položenih delova ispita - KRALJEVO

GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2015/16

Studentima, koji su predmet slušali 2015/16 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita ispita Građevinski materijali 2 u Kraljevu, ali ispit nisu položili zaključno sa februarskim rokom 2022, PONIŠTENE SU SVE PREDISPITNE OBAVEZE. Ovi studenti se moraju da se blagovremeno prijave preko studentske službe za slušanje vežbi, kako bi se oformile grupe.  

Zbog obaveze plaćanja ponovnog pohađanja nastave, predmetni nastavnici su odobrili zvaničnu prijavu u studentskoj službi samo za vežbe, ali bi bilo poželjno da se studenti uključe i u slušanje predavanja.

 

 GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2016/17

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2016/17 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa februarskim rokom 2022, da im predispitne obaveze i položeni delovi ispita važe zaključno sa septembarskim ispitnim rokovima 2022. Ukoliko student ne položi predmet do navedenog roka, moraće ponovo da pohađa predavanja i vežbe, da stekne uslov za polaganje ispita i polaže sve delove ispita.

 

Studenti polažu usmeni ispit po pravilima za predmet GM 2 (Kraljevo).

 

Obaveštavamo sve studente starijih generacija da se ispit polaže po pitanjima i zadacima koji su pripremljeni prema gradivu iz tekuće školske godine.

 

 

 

U Novom Sadu, 25.02.2022.                                                  Predmetni nastavnici

O B A V E Š T E NJ E O prestanku važenja predispitnih obaveza i položenih delova ispita

GENERACIJE KOJE SU PREDMET SLUŠALE 2015/16 ILI RANIJE

Studentima, koji su predmet slušali 2015/16 godine ili ranije i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 03. martom 2022., PONIŠTENE SU SVE PREDISPITNE OBAVEZE. Ovi studenti moraju da se blagovremeno prijave preko studentske službe za slušanje vežbi, kako bi se oformile grupe.

Zbog obaveze plaćanja ponovnog pohađanja nastave, predmetni nastavnici su odobrili zvaničnu prijavu u studentskoj službi samo za vežbe, ali bi bilo poželjno da se studenti uključe i u slušanje predavanja.

 

GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2016/17

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2015/16 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 03. martom 2022, da im je OMOGUĆENO DA ISPIT IZ OVOG PREDMETA POLAŽU JOŠ OVU ŠKOLSKU GODINU (zaključno sa septembarskim ispitnim rokovima 2022.), bez ponovnog upisivanja predmeta. Ukoliko student ne položi predmet u navedenom roku, biće mu poništene sve predispitne obaveze i položeni delovi ispita i student će morati ponovo da pohađa predavanja i vežbe i da stekne uslov za polaganje ispita.  

 

GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2017/18

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2017/18 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 03. martom 2020, da im predispitne obaveze i položeni delovi ispita važe zaključno sa februarskim rokom 2023. Ukoliko student ne položi predmet u navedenom roku, biće mu poništene sve predispitne obaveze i položeni delovi ispita i student će morati ponovo da pohađa predavanja i vežbe i da stekne uslov za polaganje ispita.

 

U Novom Sadu, 25.02.2022.                                                  Predmetni nastavnici