Materijali u građevinarstvu 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Materijali u građevinarstvu II se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita.

Na usmenom delu ispita se polažu preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava. Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili I i II kolokvijum, polažu na usmenom treći deo, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji su položili jedan kolokvijum (nije važno koji) mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo preostali nepoloženi kolokvijum, a zatim, u drugom terminu, treći deo.
  • Studenti koji nisu položili ni jedan kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoložene kolokvijume (istovremeno oba), a zatim, u drugom terminu, treći deo.

Studenti koji nisu dobro „ pročitali“ vrstu, tip klasu cementa na II kolokvijumu, prvo dobijaju, na usmenom ispitu, pitanje iz ove oblasti. Isto pravilo važi i za studente koji nisu polagali ispit kroz kolokvijum.

 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 12.06.2020.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna 2019, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u APRILSKOM roku  i studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

PETAK,  19.06.2020. u 08h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

13

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (6 studenata) i

LG005 (7 studenata)

 

Usmeni deo ispita će se održati u  zgradi Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom

terminu za usmeni deo ispita.

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da se rasporede u predviđene učionice.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava studentima za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

U Novom Sadu, 12.06.2020.                                                         Predmetni nastavnici

Kolokvijum 1 - Raspored sala

Svi studenti treba da budu u sali u kojoj su raspoređeni 15 minuta pre početka kolokvijuma - 04.06.2020. u 17:15h.

Nošenje maski je obavezno!

 

Broj indeksa

Ime i prezime

Sala

1

GR 68/2019

Andrej Kotvaš

A1

2

GR85/2019

Ana Lazic

A1

3

59/2019

Bojan Jovanović

A1

4

GR 20/2019

Branimir Bošnjačić

A1

5

GR 56/2019

Dragana Pavićević

A1

6

GR 4/2019

Emil Dragin

A1

7

GR54/2019

Kristina Prodanović

A1

8

GR 147/2019

Lana Gutić

A1

9

GR57/2019

Luka Kurucić

A1

10

GR5/2019

Gavrilo Malbaša

A1

11

169/2019

Mara Kostic

A1

12

GR 12/2019

Marko Škoro

A1

13

GR62/2019

Mihailo Maletić

A1

14

GR15/2019

Milica Mrđan

A1

15

GR10-2019

Momčilo Bratić

A1

16

GR 49/2019

Neven Ristić

A1

17

GR47/2019

Nikola Bogdanović

A1

18

GR 117/2019

Nikola Ćorović

A1

19

GR 44/2019

Nikola Ćoso

A1

20

GR 38/2019

Emilija Ordagić

A1

21

GR 70-2019

Miloš Ćeranić

A1

22

GR3/2019

Miloš Ilovac

A1

23

Gr50/2019

Predrag Josić

A1

24

GR14/2019

Slavoljub Drinjak

A1

25

GR13/2019

Srđan Rosandić

A1

26

GR21-2019

Stefan Petrov

A1

27

GR64-2019

Viktor Mijajlović

A1

28

GR 142/2019

Teodora Berak

A1

29

GR23/2019

Vanja Latković

A1

30

GR 29/2019

Veljko Knezevic

A1

31

GR 73/2019

Sara Krsmanovic

A1

32

GR45-2019

Strahinja Lukić

A1

33

GR35/2019

Marija Gordić

A1

34

1/2019

Milos Palalic

A1

35

GR140/2019

Novica Berberović

A1

36

GR 65/2019

Pavle Knezevic

A1

37

GR 55/2019

Čolić Nikola

A1

38

GR7/2016

Konstantin Prodanovic

A1

39

Gr 74/2019

Luka Stojanov

A1

40

Gr 68| 2014

Luka Trifkovic

A1

41

GR15/2018

Sarić Milica

A1

42

GR 58/2019

Vesna Cerović

A1

43

GR 66/2018

Vesna Todić

A1

44

GR30/2019

Jovana Jezdimirovic

A1

45

Gr31/2019

Jovana Nikačev

A1

46

GR2/2019

Jovana Vidarić

A1

47

GR27/2019

Ivana Mazić

A1

48

GR11/2019

Milan Mijanović

A1

49

GR18/2019

Maja Miralem

A2

50

GR16/2019

Anastasija Olah

A2

51

gr39-2019

Anđela Mitrović

A2

52

GR17/2019

Anđela Olah

A2

53

GR7/2019

Andjela Drakul

A2

54

GR8-2019

Daniel Turan

A2

55

GR 123/2019

Ivana Nedeljkov

A2

56

GR 7/2018

Ivana Regoje

A2

57

GR 88/2018

Jelena Bečanović

A2

58

GR 78/2019

Jelena Nikić

A2

59

GR 75/2019

Jelena Rockov

A2

60

GR 68/2018

Jovana Kuzman

A2

61

GR 71/2018

Jovana Maglajčević

A2

62

GR78/17

Jovana Marković

A2

63

GR-139/2017

Katarina Marinković

A2

64

GR 40/2019

Katarina Topalović

A2

65

Gr98-2017

Kristina Bursać

A2

66

GR-130/2019

Filip Andan

A2

67

GR64/2017

Maja Pelengić

A2

68

GR 168/2019

Marija Ivković

A2

69

GR22/2019

Marija Ristanovic

A2

70

GR105/2019

Marija Vojnović

A2

71

GR 109-2019

Marko Dragoljevic

A2

72

34/2019

Mijat Kuzmanovic

A2

73

GR 90/2019

Milan Antić

A2

74

GR 41/2019

Milana Andjelkovic

A2

75

GR 37/2019

Milana Kovačević

A2

76

Gr49/2017

Milena Popovic

A2

77

GR53/2019

Milica Andrić

A2

78

GR107/2019

Milica Janković

A2

79

GR 87/2019

Milica Rističević

A2

80

GR 112/2019

Milica Tadić

A2

81

GR 91/2019

Miloš Zeković

A2

82

GR108/2019

Mirjam Pejić

A2

83

GR:24-2019

Mladen Damnjanovic

A2

84

Gr120/2019

Sergej Mrdić

A2

85

Gr43-2019

Natasa Vidakovic

A2

86

Gr128/2019

Nemanja Jeremenković

A2

87

GR 122/2019

Nemanja Paunovic

A2

88

GR 9-2019

Nemanja Skoko

A2

89

GR 113/2019

Nikola Marinković

203

90

Gr65/2017

Nikola Marinković

203

91

GR97/2019

Nina Krsmanović

203

92

GR98/2019

Petar Klaparević

203

93

GR 103/2019

Petko Marković

203

94

GR 82/2019

Romana Popić

203

95

gr85/2017

Sanja Novkovic

203

96

GR69/2014

Slađana Lučić

203

97

109/2017

Stefan Štajn

203

98

GR 63/2019

Stefan Stanojević

203

99

GR 79/2019

Subotin Jovana

203

100

GR 112/2019

Tadić Milica

203

101

GR100/2019

Tamara Lazarević

203

102

GR93-2019

Tamara Micić

203

103

GR52-2019

Tamara Pantić

203

104

GR 46/2019

Tamara Stokić

203

105

GR6/2019

Tanja Bojanović

203

106

GR42/2019

Teodora Todorović

203

107

GR66/2019

Tijana Ćuruvija

203

108

GR36/2019

Tijana Razdoljac

203

109

gr83-2019

Todor Švonja

203

110

Gr 126/2019

Veljko Sodolovic

203

111

GR80/2018

Vladica Aleksić

203

112

5753

Vladimir Stjepanović

203

113

GR 95-2019

Vuk Marčetić

203

114

GR101/2019

Željana Djurić

203

115

GR153/2019

Željko Jelić

204

116

GR119/19

Aleksa Cvijanović

204

117

GR92/2019

Aleksandar Božić

204

118

GR121/2019

Aleksandra Mitrić

204

119

GR108/2017

Aleksandra Pantelić

204

120

GR 143/2019

Alempić Anica

204

121

Gr132/2018

Ana Curcic

204

122

GR32/2019

Ana Stanković

204

123

GR102/2019

Andrea Momčičević

204

124

Gr 146/2017

Andrija Sebekovic

204

125

143/2017

Angelina Zelić

204

126

110/2019

Bojan Devai

204

127

GR116/2019

Boris Stanojevic

204

128

GR125/2019

Branislava Miljanović

204

129

GR108/2018

Cetkovic Djordjo

204

130

GR 26/2019

Dimitrije Grujicic

204

131

GR81/2019

Divna Rankovic

204

132

gr 25-2019

djordje despotovic

204

133

GR61/2019

Djordje Knezevix

204

134

gr-180/2019

Dragana Mijajlovic

204

135

Gr114/2019

Igor Bučalina

204

136

6056

Ilija Baosic

204

137

GR54/2013

Isidora Mitrić

204

138

GR51/2019

Isidora Pavlovic

204

139

GR48/2019

Iva Bogdanović

204

140

GR86/2018

Ivan Jovanović

204

Obaveštenje o terminu održavanja usmenog dela ispita za martovski ispitni rok

Obaveštenje o terminu održavanja usmenog dela ispita za martovski ispitni rok

 

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna 2019, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u MARTOVSKOM roku  polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

ČETVRTAK,  28.05.2020. u 08h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

8

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 002 i LG005

 

Usmeni deo ispita će se održati u  zgradi Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom

terminu za usmeni deo ispita.

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da se rasporede u predviđene učionice.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava studentima za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

U Novom Sadu, 20.05.2020.                                                                    Predmetni nastavnici

O B A V E Š T E NJ E O produžetku važenja položenog pismenog dela ispita

Obaveštavamo studente koji su pismeni deo ispita iz Materijala u građevinarstvu II položili u periodu jun 2019 - februar 2020. da mogu polagati usmeni deo ovog ispita u svim zvaničnim rokovima do kraja ove školske godine (2019/20)

  U Novom Sadu, 15.05.2020.                                                Predmetni nastavnici

I kolokvijum

TERMIN ODRŽAVANJA I KOLOKVIJUMA

 I KOLOKVIJUM će se održati u četvrtak  (04.06.2019) u 17:30h.

Studenti koji žele da polažu I kolokvijum, moraju se prijaviti za polaganje putem linka:

https://docs.google.com/forms/d/1znfghu6P8k5-UDPrkqeqCItBD981YFzNq4OABxvdqsU/edit, do ponedeljka, 01.06. do 14:00.

 Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum.

Svi studenti treba da budu u predviđenoj sali 15 minuta pre početka kolokvijuma. Raspored sala će biti istaknut u utorak 02.06.

 

OBLASTI KOJE OBUHVATA I KOLOKVIJUM

Predavanja I - IX za generaciju 2019-20 (materijali se nalaze na Sova platformi)

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE GENERACIJE 2018-19

Studenti koji žele da polažu I kolokvijum, moraju se prijaviti za polaganje putem linka:

https://docs.google.com/forms/d/1znfghu6P8k5-UDPrkqeqCItBD981YFzNq4OABxvdqsU/edit, do ponedeljka, 01.06. do 14:00.

Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum.

Studenti ostalih generacija nemaju pravo na polaganje kolokvijuma, izuzev  ako se nisu ponovo upisali da slušaju ovaj predmet. Ispit polažu u ispitnim rokovima.

 

Novi Sad, 15.05.2020.                                Predmetni nastavnici

                                                                Mirjana Malešev i Vlastimir Radonjanin