Rezultati pismenog dela ispita održanog 14.07.2021.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2021 godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni deo položili u ovom roku,  polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

Utorak,  20.07.2021. u 08:00

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

15 studenata

Studenti koji su pismeni deo položili u prethodnim rokovima u 2021.

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (5 studenata),

LG 002 (5 studenata) i

LG 005 (5 studenata)

Utorak,  20.07.2021. u 09:30

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

19 studenata

Studenti koji su pismeni deo položili u ovom roku.

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (6 studenata),

LG 002 (6 studenata) i

LG 005 (7 studenata)

 

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u predviđenu učionicu.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridržavaju uputstava za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2022.

U Novom Sadu, 15.07.2021.                                                                                Predmetni nastavnici