Rezultati pismenog dela ispita održanog 23.02.2022. godine

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom i u prethodnim  rokovima u 2020/2021 godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

ČETVRTAK,  04.03.2022. u 1000h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

17 studenata

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (8 studenata)

LG 005 (7 studenata)

 

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u predviđenu učionicu.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN. Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2022.

U Novom Sadu, 23.02.2022.                                                                    Predmetni nastavnici