O B A V E Š T E NJ E O prestanku važenja predispitnih obaveza i položenih delova ispita

GENERACIJE KOJE SU PREDMET SLUŠALE 2015/16 ILI RANIJE

Studentima, koji su predmet slušali 2015/16 godine ili ranije i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 03. martom 2022., PONIŠTENE SU SVE PREDISPITNE OBAVEZE. Ovi studenti moraju da se blagovremeno prijave preko studentske službe za slušanje vežbi, kako bi se oformile grupe.

Zbog obaveze plaćanja ponovnog pohađanja nastave, predmetni nastavnici su odobrili zvaničnu prijavu u studentskoj službi samo za vežbe, ali bi bilo poželjno da se studenti uključe i u slušanje predavanja.

 

GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2016/17

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2015/16 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 03. martom 2022, da im je OMOGUĆENO DA ISPIT IZ OVOG PREDMETA POLAŽU JOŠ OVU ŠKOLSKU GODINU (zaključno sa septembarskim ispitnim rokovima 2022.), bez ponovnog upisivanja predmeta. Ukoliko student ne položi predmet u navedenom roku, biće mu poništene sve predispitne obaveze i položeni delovi ispita i student će morati ponovo da pohađa predavanja i vežbe i da stekne uslov za polaganje ispita.  

 

GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2017/18

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2017/18 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 03. martom 2020, da im predispitne obaveze i položeni delovi ispita važe zaključno sa februarskim rokom 2023. Ukoliko student ne položi predmet u navedenom roku, biće mu poništene sve predispitne obaveze i položeni delovi ispita i student će morati ponovo da pohađa predavanja i vežbe i da stekne uslov za polaganje ispita.

 

U Novom Sadu, 25.02.2022.                                                  Predmetni nastavnici