Julski ispitni rok - Usmeni deo ispita

U julskom ispitnom roku, usmeni deo ispita će se održati u dva termina: 21. jul i 29. avgust. Studenti koji su u prethodnim rokovima položili pismeni deo ispita i studenti koji pismeni ispit polože u julskom roku 20.07. treba da se opredele za jedan od dva ponuđena termina putem sledećeg linka: 

LINK PRIJAVE ZA USMENI