Rezultati pismenog dela ispita održanog 16.09.2022. godine

 

Uvid u radove će se organizovati u ponedeljak 19.09.2022. u 12h, kabinet LG301.

 

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od jula 2022,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, mogu da polažu usmeni deo ispita u sledećem terminu:

  • Utorak 20.09.2022. u 08:30h, prizemlje LG zgrade

 

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  do januarskog ispitnog roka 2023.