OBAVEŠTENJE

Rezultati ispita održanog 05.09.2016.g.:

1.  A1578     Maksimović Marina .... 85 poena

2.  AU 68/11  Malinarić Nikola .... 55 poena

3.  AU 73/11  Grbić Miloš ....  o poena