OBAVEŠTENJE

Rezultati ispita odrzanog 19.09.2016.g

1. AU 70/11  Fisik Aleksandar ... 100 poena, konacno: 85poena (9)