Arhitektonske konstrukcije 3

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti da će ispit

iz predmeta AK3 biti održan u terminu

ispita iz predmeta AT2.

Sa predmeta

OBAVEŠTENJE

Rezultati pismenog ispita iz AK3, održanog 22.06.2017.g.:

1. AU  1/2011 Nikolovski Sanja  73

2. AU  100/2011 Radovanović Luka  82

 

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti da će se ispit

iz AK2 i AK3 održati u terminu i u salama

ispita iz Arhitektonskih tehnologija.

 

Iz kabineta

OBAVEŠTENJE

Rezultati ispita odražanog 21.04.2017.god:

1.  A1611  Grozdanić Luka ............ 60 poena

2.  A1931  Ristović Sanja .............. 87 poena

3.  AU 82/11 Vujuć Stefan ............ 65 poena

4.  AU 22/12 Trupl Natasa ............ 72 poena

5.  AU 51/12 Radosavljević Ljupka ............ 60 poena

OBAVEŠTENJE

Obavestavaju se studenti da će se

ispit iz AK3 održati u terminu AT2.

Sa predmeta