OBAVEŠTENJE

Ispit iz predmeta AK3 održaće se u terminu

ispita iz predmeta AT2, u nedelju 27.01.2019.g.,

sa pocetom u 17h.

Profesor