Obaveštenje

Ispit iz predmeta AT2 održaće se u terminu i

salama iz predmeta AT-generička zgrada,

u 14:30, sale LG001 i LG 002.