REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 30.06.2022.

REZULTATI ISPITA

Kandić Gorana 71
Pajkanović Ivana 15
Janjanin Petra 30
Cvjetković Ružica 15
Lazić Predrag 80
Knežević Danilo 30
Klinko Jelena 40
Kuprešanin Minja 30
Vuković Vuka 0
Drašković Natalija 0

Bošković Nikša 40
Katić Milica 85
Botić Igor 30
Pejić Nataša 90
Lazarević Nataša 45
Pavlović Ema 65
Cvijetinović Petra 71
Jovanović Ana 30
Nedeljković Vladimir 71
Bosnić Zorana 51
Ilić Marko 51

Ispit su položili studenti koji su ostvarili preko 51 poen.

KONAČNE OCENE

Kandić Gorana 68(7)
Lazić Predrag 82(9)
Katić Milica 89(9)
Pejić Nataša 93(10)
Pavlović Ema 79(8)
Cvijetinović Petra 72(8)
Nedeljković Vladimir 83(9)
Bosnić Zorana 72(8)
Ilić Marko 67(7)

Uvid u radove svakog radnog dana u terminu od 14:00-15:00h u kancelariji LG203.