REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 18.07.2022.

REZULTATI ISPITA

AU 55/2016 Kačavenda Slobodan 0
AU 92/2016 Cvijanović Jelena 0
AU 72/2019 Tešić Andrea 58
AU 74/2019 Ikonić Ana 30
AU 85/2019 Knežević Danilo 0
AU 103/2019 Maslić Đurđina 0
AU 116/2019 Drašković Natalija 30
AR 29/2020 Krasnić Jovan 30
AR 40/2020 Bošković Nikša 85
AR 56/2020 Jovanović Ana 25

Ispit su položili studenti koji su ostvarili preko 51 poen.

KONAČNE OCENE

AU 72/2019 Tešić Andrea 69(7)
AR 40/2020 Bošković Nikša 87(9)

Uvid u radove svakog radnog dana u terminu od 14:00-15:00h u kancelariji LG203.