REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 01.09.2022.

REZULTATI ISPITA

AU 92/2016 Cvijanović Jelena 10
AU 72/2017 Vulović Nikola 51
AU 74/2019 Ikonić Ana 60
AU 85/2019 Knežević Danilo 51
AU 91/2019 Klinko Jelena 73
AU 41/2019 Bosanac Zoran 0
AU 55/2018 Pajkanović Ivana 55

AR 42/2020 Botić Igor 0
AR 56/2020 Jovanović Ana 45

Ispit su položili studenti koji su ostvarili preko 51 poen.

Uvid u radove svakog radnog dana u terminu od 14:00-15:00h u kancelariji LG203, obavezno se najaviti dan ranije.