Zgradarstvo 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 21.02.2022.

 

Ispit su položili:

104/2016 Đenadija Marko 7 (61,5 bod.)

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Jasmina Dražić

 

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 14.10.2021.

Ispit su položili:

130/2019 Andan Filip 9 (81,5 bod.)

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Jasmina Dražić

 

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 7.10.2021.

Ispit su položili:

4/2017 Paunić Stefan 6 (54,5 bod.)
39/2019 Mitrović Anđela 8 (74 bod. )

Upis ocena u indeks, u petak 8.10.2021. godine u 9:30 časova, kabinet 201, Departman za građevinarstvo i geodeziju.
Uvid u radove u petak 8.10.2021. godine u 10 časova, kabinet 201, Departman za građevinarstvo i geodeziju.


Predmetni nastavnik:
Prof. dr Jasmina Dražić

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 27.09.2021.

Ispit su položili:

108/2018 Ćetković Đorđo 7 (68 bod.)
16/2019 Olah Anastasija 8 (75 bod.)
59/2019 Jovanović Bojan 8 (72,5 bod.)
108/2019 Pejić Mirjam 8 (71,5 bod.)
140/2019 Berberović Novica 8 (73,5 bod.)

Upis ocena u indeks, u sredu 29.09.2021. godine u 9:30 časova, kabinet 201, Departman za građevinarstvo i geodeziju.
Uvid u radove u sredu 29.09.2021. godine u 10 časova, kabinet 201, Departman za građevinarstvo i geodeziju.

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Jasmina Dražić

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 13.09.2021.

Ispit su položili: 

5/2019 Malbaša Gavrilo 7 (69 bod.)
12/2019 Škoro Marko 8 (73 bod.)
34/2019 Kuznanović Mijat 9 (83,5 bod.)
35/2019 Gordić Marija 8 (74,5 bod.)
53/2019 Andrić Milica 8 (72 bod.)
54/2019 Prodanović Kristina 8 (73,5 bod.)
56/2019 Pavićević Dragana 9 (81,5 bod.)
62/2019 Maletić Mihajlo 8 (72 bod.)
84/2019 Dojčinović Stefan 6 (60 bod.)
97/2019 Krsmanović Nina 8 (73 bod.)
136/2019 Rakocija Miona 7 (66,5 bod.)
147/2019 Gutić Lana 8 (72 bod.)

Upis ocena u indeks, u sredu 15.09.2021. godine u 9:30 časova, kabinet 201, Departman za građevinarstvo i geodeziju.
Uvid u radove u sredu 15.09.2021. godine u 10 časova, kabinet 201, Departman za građevinarstvo i geodeziju.

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Jasmina Dražić