REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 18.07.2022.

5/2020 Proć Marina 9 (87,5 bod.)
20/2020 Bojanić Marina 8 (78,5 bod.)
33/2020 Marmilla Sara 9 (85,5 bod.)
34/2020 Mastilović Rade 8 (72,5 bod.)
36/2020 Milidrag Miloš 6 (56,5 bod.)
45/2020 Mandić Jovana 10 (91 bod.)
57/2020 Cvetnić Vlatka 7 (66,5 bod.)
70/2020 Popović Marko 9 (86 bod.)
71/2020 Bradarić Teodora 10 (93,5 bod.)
73/2020 Nedeljković Miloš 6 (57,5 bod.)
75/2020 Milić Nikolina 7 (68,5 bod.)
90/2020 Stanišić Stefana 9 (82 bod.)
98/2020 Todorović Kristina 10 (91 bod.)
111/2020 Tadić Đorđe 9 (81 bod.)
123/2020 Trifković Sara 7 (67,5 bod.)
126/2020 Surutka Sanja 8 (78 bod.)
134/2020 Jović David 8 (75,5 bod.)
140/2020 Vuković Ana 8 (73 bod.)
169/2020 Bogdanović Đorđe 7 (63,5 bod.)

Studenti koji upisuju ocenu u indeks treba da se pojave ispred zgrade Departmana za građevinarstvo i geodeziju, u četvrtak, 21.07.2022.god, u 9:30 časova. Indeksi će biti pokupljeni i posle upisa ocena vraćeni. Studenti ne moraju biti lično prisutni.

Studenti koji žele uvid u svoj rad treba da se pojave ispred zgrade Departmana za građevinarstvo i geodeziju, u četvrtak, 21.07.2022.god, u 10 časova.

 

Novi Sad, 20.07.2022.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr Jasmina Dražić