Teorija konstrukcija

Materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati ispita i kolokvijuma možete videti OVDE.

PRVI KOLOKVIJUM

Prvi kolokvijum iz predmeta Teorija konstrukcija biće održan 03.12.2021. godine (petak) sa početkom u 20:00 časova u amfiteatrima A1-A4 (FTN).

Pravo na polaganje kolokvijuma imaju studenti koji su trenutno upisani u 3. godinu studija, kao i stariji studenti koji su prijavili polaganje kolokvijuma u studentskoj službi.

Svi studenti koji žele da polažu kolokvijum treba da popune prijavu koja se nalazi na linku ispod. Nakon isteka roka za prijavu polaganja, biće istaknut raspored sedenja po salama.

Prijava za polaganje kolokvijuma (rok za prijavu: 29.11.2021. do ponoći)

PREDISPITNE OBAVEZE - TK

Teorija konstrukcija - predispitne obaveze

Predispitne obaveze iz predmeta Teorija konstrukcija ispunjavaju se izradom 5 zadataka u toku semestra (5x6=30 bodova). Uslov za dobijanje potpisa i izlazak na ispit je ostvaren minimum od 15 bodova iz predispitnih obaveza.

Termin izrade zadataka:

- Zadatak 1 - preuzimanje: 08.11.2021. - predaja: 14.11.2021. do 23:59
- Zadatak 2 - preuzimanje: 15.11.2021. - predaja: 21.11.2021. do 23:59
- Zadatak 3 - preuzimanje: 29.11.2021. - predaja: 05.12.2021. do 23:59
- Zadatak 4 - preuzimanje: 13.12.2021. - predaja: 19.12.2021. do 23:59
- Zadatak 5 - preuzimanje: 10.01.2022. - predaja: 16.01.2022. do 23:59

Postavka svakog zadatka se nalazi u okviru materijala za vežbe (link).
Student preuzima postavku konkretnog zadatka datuma naznačenog za preuzimanje (iznad). Potrebno je da postavku odštampa i upiše svoje ime, prezime i broj indeksa na odgovarajućem mestu. Ulazne podatke koji su jedinstveni za svakog studenta, preuzima iz dokumenta TK_Zadaci_Ulazni podaci_2021_2022.xlsx i upisuje ih na naslovnu stranu zadatka. Izradu zadatka student sprovodi na posebnim listovima papira A4 formata koji su u donjem desnom uglu potpisani i numerisani rastućim prirodnim brojevima. Po završetku izrade zadatka, potrebno je da se postavka zadatka i listovi na kojima je rađen zadatak skeniraju i povežu u jedan pdf dokument (ne veći od 10MB) sa nazivom: TK_grupa_ime i prezime_broj indeksa_godina upisa_broj zadatka.pdf

Primer: TK_12_Petar Petrović_AU145_2019_1.pdf

Pdf dokument je neophodno poslati najkasnije do trenutka naznačenog kao predaja (iznad) elektronskim putem na mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslati zadaci se ne vraćaju na ispravku, niti se uzimaju u obzir naknadne verzije prvobitno poslatog zadatka. Samo zadaci koji su blagovremeno dostavljeni će biti pregledani i bodovani.

Sa predmeta

Upis predispitnih poena

Neophodno je popuniti indeks prema sledećem uputstvu:

  • u delu indeksa gde se potpisuje (overava) pohađanje studenta predavanjima i vežbama, upisati naziv predmeta i popuniti kolone "ESPB bodova", "ukupan broj časova - predavanja i vežbe"
  • u delu indeksa gde su podaci o položenim ispitima, upisati naziv predmeta "Teorija konstrukcija i konstrukcijski sistemi", u koloni "Naziv predispitne obaveze" upisati "Školski rad" i u koloni "Datum overe/polaganja" upisati datum 2020/21.

Način polaganja ispita

Od januarskog ispitnog roka pismeni ispit iz predmeta Teorija konstrukcija će se polagati na sledeći način:

Pismeni ispit se sastoji od dva zadatka, koja se rade odvojeno. Za svaki od zadataka studenti na raspolaganju imaju 1 sat i 50 minuta.

Obaveštenje

Teorija konstrukcija i konstrukcijski sistemi
 
Ocena se dobija posebno iz Teorije konstrukcija i Konstrukcijskih sistema.
Ukupna (zaključna) ocena se dobija kao prosečna ocena iz oba položena dela ispita.