PREDISPITNE OBAVEZE - TK

Teorija konstrukcija - predispitne obaveze

Predispitne obaveze iz predmeta Teorija konstrukcija ispunjavaju se izradom 5 zadataka u toku semestra (5x6=30 bodova). Uslov za dobijanje potpisa i izlazak na ispit je ostvaren minimum od 15 bodova iz predispitnih obaveza.

Termin izrade zadataka:

- Zadatak 1 - preuzimanje: 08.11.2021. - predaja: 14.11.2021. do 23:59
- Zadatak 2 - preuzimanje: 15.11.2021. - predaja: 21.11.2021. do 23:59
- Zadatak 3 - preuzimanje: 29.11.2021. - predaja: 05.12.2021. do 23:59
- Zadatak 4 - preuzimanje: 13.12.2021. - predaja: 19.12.2021. do 23:59
- Zadatak 5 - preuzimanje: 10.01.2022. - predaja: 16.01.2022. do 23:59

Postavka svakog zadatka se nalazi u okviru materijala za vežbe (link).
Student preuzima postavku konkretnog zadatka datuma naznačenog za preuzimanje (iznad). Potrebno je da postavku odštampa i upiše svoje ime, prezime i broj indeksa na odgovarajućem mestu. Ulazne podatke koji su jedinstveni za svakog studenta, preuzima iz dokumenta TK_Zadaci_Ulazni podaci_2021_2022.xlsx i upisuje ih na naslovnu stranu zadatka. Izradu zadatka student sprovodi na posebnim listovima papira A4 formata koji su u donjem desnom uglu potpisani i numerisani rastućim prirodnim brojevima. Po završetku izrade zadatka, potrebno je da se postavka zadatka i listovi na kojima je rađen zadatak skeniraju i povežu u jedan pdf dokument (ne veći od 10MB) sa nazivom: TK_grupa_ime i prezime_broj indeksa_godina upisa_broj zadatka.pdf

Primer: TK_12_Petar Petrović_AU145_2019_1.pdf

Pdf dokument je neophodno poslati najkasnije do trenutka naznačenog kao predaja (iznad) elektronskim putem na mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslati zadaci se ne vraćaju na ispravku, niti se uzimaju u obzir naknadne verzije prvobitno poslatog zadatka. Samo zadaci koji su blagovremeno dostavljeni će biti pregledani i bodovani.

Sa predmeta