Modelovanje i simulacija u upravljanju rizikom

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.