Osnovi metode konačnih elemenata

Materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Website predmeta možete videti OVDE.

Rezultati ispita i kolokvijuma možete videti OVDE.