Statika konstrukcija 1

Materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati ispita i kolokvijuma možete videti OVDE.

SK1 - Predispitne obaveze i elektronski potpisi

Postavljeni su konačni rezultati (broj bodova) predispitnih obaveza iz predmeta Statika konstrukcija 1. Studenti koji su ostvarili 15 i više bodova su stekli pravo za dobijanje elektronskog potpisa i izlazak na ispit.

Stari studenti koji su ranijih školskih godina odslušali predmet i stekli uslov za izlazak na ispit, a nalaze se na spisku studenata koji slušaju predmet u tekućoj školskoj godini, treba da se jave predmetnom nastavniku radi dobijanja elektronskog potpisa.

Radi upisa bodova iz predispitnih obaveza, neophodno je popuniti indeks prema sledećem uputstvu:

  • u delu indeksa gde se potpisuje (overava) pohađanje studenta predavanjima i vežbama, upisati naziv predmeta i popuniti kolone "ESPB bodova", "ukupan broj časova - predavanja i vežbe"
  • u delu indeksa gde su podaci o položenim ispitima, upisati naziv predmeta "Statika konstrukcija 1", u koloni "Naziv predispitne obaveze" upisati "Grafički rad" i u koloni "Datum overe/polaganja" upisati datum "2021/22".

Indeks je potrebno obavezno poneti na pismeni deo ispita, kada će biti potpisan.

Sa predmeta

Upis predispitnih poena

Neophodno je popuniti indeks prema sledećem uputstvu:

  • u delu indeksa gde se potpisuje (overava) pohađanje studenta predavanjima i vežbama, upisati naziv predmeta i popuniti kolone "ESPB bodova", "ukupan broj časova - predavanja i vežbe"
  • u delu indeksa gde su podaci o položenim ispitima, upisati naziv predmeta "Statika konstrukcija 1", u koloni "Naziv predispitne obaveze" upisati "Školski rad" i u koloni "Datum overe/polaganja" upisati datum 2020/21.

Materijal online 2020/21

Materijal potreban za pohađanje vežbi iz predmeta Statika konstrukcija 1 u školskoj godini 2020/2021 potrebno je preuzeti iz foldera "Vezbe 2020-2021" (linka).