Statika konstrukcija 1

Materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati ispita i kolokvijuma možete videti OVDE.

PRVI KOLOKVIJUM

Prvi kolokvijum iz predmeta Statika konstrukcija 1 biće održan 03.12.2021. godine (petak) sa početkom u 20:00 časova u amfiteatrima A1-A4 (FTN).

Pravo na polaganje kolokvijuma imaju studenti koji su trenutno upisani u 3. godinu studija, kao i stariji studenti koji su prijavili polaganje kolokvijuma u studentskoj službi.

Svi studenti koji žele da polažu kolokvijum treba da popune prijavu koja se nalazi na linku ispod. Nakon isteka roka za prijavu polaganja, biće istaknut raspored sedenja po salama.

Prijava za polaganje kolokvijuma (rok za prijavu: 29.11.2021. do ponoći)

PREDISPITNE OBAVEZE - SK1

Statika konstrukcija 1 - predispitne obaveze

Predispitne obaveze iz predmeta Statika konstrukcija 1 ispunjavaju se redovnim prisustvom na predavanjima i vežbama (2x5=10 bodova), i izradom 4 zadatka u toku semestra (4x5=20 bodova). Uslov za dobijanje potpisa i izlazak na ispit je ostvaren minimum od 15 bodova iz predispitnih obaveza.

Termin izrade zadataka:

- Zadatak 1 - preuzimanje: 22.11.2021. - predaja: 28.11.2021. do 23:59
- Zadatak 2 - preuzimanje: 06.12.2021. - predaja: 12.12.2021. do 23:59
- Zadatak 3 - preuzimanje: 20.12.2021. - predaja: 26.12.2021. do 23:59
- Zadatak 4 - preuzimanje: 17.01.2022. - predaja: 23.01.2022. do 23:59

Postavka svakog zadatka se nalazi u okviru materijala za vežbe (link) i biće dostupna od trenutka naznačenog za preuzimanje konkretnog zadatka (iznad).
Student preuzima postavku. Potrebno je da je odštampa i upiše svoje ime, prezime i broj indeksa na odgovarajućem mestu. Ulazne podatke koji su jedinstveni za svakog studenta, preuzima iz dokumenta SK1_Zadaci_Ulazni podaci_2021_2022.xlsx i upisuje ih na naslovnu stranu zadatka. Izradu zadatka student sprovodi na posebnim listovima papira A4 formata koji su u donjem desnom uglu potpisani i numerisani rastućim prirodnim brojevima. Po završetku izrade zadatka, potrebno je da se postavka zadatka i listovi na kojima je rađen zadatak skeniraju i povežu u jedan pdf dokument (ne veći od 10MB) sa nazivom: SK1_grupa_ime i prezime_broj indeksa_godina upisa_broj zadatka.pdf

Primer: SK1_3_Petar Petrović_GR145_2019_1.pdf

Pdf dokument je neophodno poslati najkasnije do trenutka naznačenog kao predaja (iznad) elektronskim putem na mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslati zadaci se ne vraćaju na ispravku, niti se uzimaju u obzir naknadne verzije prvobitno poslatog zadatka. Samo zadaci koji su blagovremeno dostavljeni će biti pregledani i bodovani.

Sa predmeta

Upis predispitnih poena

Neophodno je popuniti indeks prema sledećem uputstvu:

  • u delu indeksa gde se potpisuje (overava) pohađanje studenta predavanjima i vežbama, upisati naziv predmeta i popuniti kolone "ESPB bodova", "ukupan broj časova - predavanja i vežbe"
  • u delu indeksa gde su podaci o položenim ispitima, upisati naziv predmeta "Statika konstrukcija 1", u koloni "Naziv predispitne obaveze" upisati "Školski rad" i u koloni "Datum overe/polaganja" upisati datum 2020/21.

Materijal online 2020/21

Materijal potreban za pohađanje vežbi iz predmeta Statika konstrukcija 1 u školskoj godini 2020/2021 potrebno je preuzeti iz foldera "Vezbe 2020-2021" (linka).